Grad Opatija
Službene stranice

Grad Opatija nositelj Iso certifikata

Grad Opatiji nositelj je Iso certifikata 9001:2008  od listopada 2011. godine.
Svake godine provodi se nadzorni audit cjelokupnog poslovanja Grada u cilju dobivanja pozitivnog mišljenja o sustavu upravljanja u Gradu, koji udovoljava zahtjevima norme ISO 9001:2008.

Ciljevi audita su potvrditi da je sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima Norme, da je organizacija učinkovito primijenila planirani sustav upravljanja i da je sustav upravljanja sposoban ostvariti ciljeve i politiku organizacije.

Audit tim je od 2012. do 2014. zaključio da organizacija jest  uspostavila i da održava Sustav upravljanja u skladu sa zahtjevima nadležne Norme i da je dokazala sposobnost sustavnog postizanja dogovorenih zahtjeva za proizvode ili usluge u skladu s opsegom politike i ciljeva organizacije.
Stoga audit tim preporučuje, temeljem rezultata provedenog audita i dokazanog stupnja razvoja i zrelosti, da certifikacija sustava upravljanja bude nastavljena.