Grad Opatija
Službene stranice

Grad prijatelj djece

 

 

Akciju “Gradovi i općine – prijatelji djece“ su pokrenuli Savez društava “Naša djeca“ Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju 1999. godine, a povodom desete godišnjice usvajanja Konvencije o pravima djeteta UN-a sa ciljem motiviranja i stimuliranja odraslih da zajednički i usklađeno osiguraju potpunije ostvarivanje prava i potreba djece priznatih u Konvenciji. Grad Opatija se dobrovoljno uključio u Akciju u svibnju 2000. godine, a u studenom 2005. godine je uz ostalih 5 sredina (4 grada i 1 općina) primio počasni naziv “Grad Opatija – prijatelj djece“. Danas, 2012. je počasni status zaslužilo 34 gradova, dok se Akciji priključilo ukupno 88 gradova i općina iz Hrvatske. Organizatori Akcije gradovi i općine prijatelji djece su Savez društava Naša djeca Hrvatske i Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju. Pokrovitelj Akcije je Unicef - Ured za Hrvatsku. Akciju podržavaju Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži te Savez Udruge gradova i Udruge općina Republike Hrvatske.

Ova Akcija se prevenstveno odnosi na djecu od rođenja do 15 godine, odnosno djecu od rođenja do polaska u školu te učenike do završetka osnovnoškolskog obrazovanja. 

Cilj Akcije je motivirati tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana te roditelje i djecu u lokalnim zajednicama da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici.

Gradovi i općine – prijatelji djece su sredine koje sustavno brinu o zaštiti djece i njihovim pravima i potrebama. Imati status grada ili općine – prijatelja djece donosi svojevrstan ugled zajednici da skrbi za potrebe svojih najmlađih sugrađana i uvažava mišljenje djece. Postizanjem ovog uglednog naziva, nisu ostvareni svi ciljevi najviše skrbi za djecu, a time ni krajnji cilj ovog programa. Naprotiv, postignuti naziv obvezuje lokalne zajednice da i dalje povećavaju standarde dobrog socijalnog, gospodarskog, zdravog, ekološkog, obrazovnog i kulturnog mjesta za život sve djece, stvarajući dugoročno sigurno i poticajno okruženje za rast i razvoj djeteta.

Program Akcije obuhvaća sva područja života djeteta u lokalnoj zajednici te afirmira holistički pristup cjelokupne zajednice usmjerene na dobrobit djece, stvarajući sigurno i poticajno okružje za djecu. Tako je hrvatski program razrađen putem 123 zahtjeva u 10 područja važnih za život djece:

 1. Programiranje i planiranje za djecu,
 2. Financijska sredstva za djecu,
 3. Podrška i potpora udrugama za djecu,
 4. Dijete u sigurnom i zdravom gradu,
 5. Zdravlje djece,
 6. Odgoj i obrazovanje djece,
 7. Socijalna skrb za djecu,
 8. Kultura i šport za djecu,
 9. Slobodno vrijeme i rekreacija za djecu i
 10. Podrška i pomoć roditeljima u skrbi i odgoju djece.“

Akcija se provodi na način da se potiče međusektorska suradnja u lokalnim zajednicama u korist djece, ocjenjuju postignuti rezultati, medijski prati i informira o tome širu javnost te dodjeljuju javna društvena priznanja u obliku postavljanja velike natpisne ploče na ulazima u gradove/općine koji/e ispune propisane programske zahtjeve i dostignu status „grad/općina  – prijatelj djece“.

U okviru programa važno mjesto ima aktivno sudjelovanje djece u lokalnoj zajednici. Zbog svojeg značaja u ostvarivanju nacionalnih mjera djelovanja za djecu u Hrvatskoj, ova je Akcija uvrštena u Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djecu za razdoblje od 2006.-2012. godine, a od kraja 2008. godine Središnji koordinacijskih odbor se uključio i u rad Mreže europskih gradova prijatelja djece (EN CFC).

Ne bi li osigurali odgovornost i sudjelovanje svih institucija odgovornih za život djece u Gradu Opatiji u Gradskom koordinacijskom odboru Akcije "Grad Opatija prijatelj djece" su od Odluke o priključenju Akciji (2000. godine) početaka predstavnici sljedećih institucija:

 1. Grada Opatije - predstavnik/ca izvršnih tijela Grada, zadužen/a za ova područja
 2. Udruga kojima kojima je osnovna djelatnost unaprijeđenje  života djece – predstavnik/ca Društva „Naša djeca“ Opatija
 3. Ustanova u predškolskom odgoju i naobrazbi  - predstavnik/ca Dječjeg vrtića Opatija
 4. Ustanova u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju – predstavnik/ca Osnovne škole Rikard Katalinić Jeretov  
 5.  Ustanove iz područja socijalne skrbi – predstavnik/ca Centra za socijalnu skrb, Ispostava Opatija
 6. Ustanove iz područja medicinske zaštite djece – predstavnik/ca pedijatrijske ambulante i predstavnik/ca školske preventivne zaštite (Nastavni zavod za javno zdravstvo – Opatija)
 7. Medija – predstavnik/ca lokalnih dnevnih i periodičnih tiskovina ili sl.
 8. Udruga/ustanova koje se bave organiziaranjem sportskih aktivosti za djecu – predstavnik/ca sportskog kluba
 9. Predstavnici roditelja – predstavnik/ca roditelja djece predškolske dobi i predstavnik/ca roditelja osnovnoškolske dobi

 

U skladu sa ciljem Akcije, a prema svakom od navedenih područja života djece, Grad donosi dugoročne programe i kratkoročne planove. Na osnovi analize prethodnih aktivnosti, iskazanih potreba te na prijedlog Gradskog koordinacijskog odbora Akcije Grad Opatija prijatelj djece planiraju se samo nove aktivnosti kojima će se unaprijediti život djece u Opatiji. U razdoblju od 2001. do 2005. donesen je Dugoročni program projekta „Grad prijatelj djece“ od 2001. do 2005. U tom periodu se intenzivirao rad na unajprijeđenju života djece u onim područjima za koje uvodni upitnik pokazao da je nužno hitno unaprijeđenje. Ovi napori su rezultirali dobivanjem počasnog statusa Grada prijatelja djece. Nakon dobivanja statusa su doneseni slijedeći dugoročni planovi: za razdoblja od 2006. do 2009.2010. do 2014 i 2015. do 2019.g.

Svake godine se na temelju ciljeva akcije i dugoročnih planova donose Izvedbeni planovi ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatija za tekuću godinu.

Ne bi li osigurali što kvalitetniju participaciju djece u životu zajednice te odlučivanju o za djecu važnim područjima života, kontinuirano se, već 10 godina provodi projekt „Dječje gradsko vijeće Grada Opatije“. 2011. godine smo proslavili 10 godina postojanja Dječjeg gradskog vijeća.

Život djece i njihove se potrebe se mjenjaju i zato je rad na unaprijeđenju života djece mora biti kontinuiran, praćenje potreba treba biti stalno, sudjelovati mora cijela zajednica.

Što smo napravili do sada zahvaljujući Akciji? „Društvo Naša djeca“ je naš veliki partner pa smo u prostorima Društva uredili Igraonicu "Kolibrići" za djecu s posebnim potrebama, opremljen je defektološki i logopedski kabinet te informatička radionica, osnovan je centar za djecu Happy time, organiziran Baby sitting, pokrenuto je organizirano čuvanje djece tijekom ljetnih praznika te razmjena školskih udžbenika koja traje tijekom čitavog ljeta. Zahvaljujući radu Dječejeg gradskog vijeća uređena je dječja plaža Tomaševac, Skate park i drugo.

 

Rezultati Akcije Grad - prijatelj djece u Gradu Opatiji:

 • Uređena igrališta i plaže
 • Osnovan centra za djecu Happy time
 • Organizirane sportsko rekreativne aktivnosti za djecu tijekom praznika
 • Organiziran Baby sitting “Sigurni kad mama i tata nisu tu”
 • Osigurano aktivno sudjelovanje djece u procesima donošenja odluka u Gradu kroz rad DGV-a
 • Osigurana sustavna pomoć djeci s teškoćama i njihovim obiteljima s područja Opatije putem radionice igraonice“Kolibrići” pri DND Opatija te zaposlene stručne službe logoped, socijalni pedagog pri Gradu Opatija te prof. rehabilitator pri DND Opatija.
 • Pokrenut je program za smanjenje dječjeg siromaštva
 • Pokrenut program “Mama i beba u formi“
 • Uređen i opremljen defektološki kabinet pri DND Opatija u okviru akcije “Uredimo kutak za slobodni dječji trenutak”, logopedski kabinet, informatička radionica

Grad Opatija je 2013. godine bio domaćin 7. Susreta Gradova i općina - prijatelja djece iz Republike Hrvatske.