Grad Opatija
Službene stranice

Dječje gradsko vijeće Grada Opatije

Dječje gradsko vijeće je aktivnost koja omogućava djeci i mladima ostvarivanje dječjih prava te ih potiče na aktivno sudjelovanje u životu Grada Opatije. Dječje gradsko vijeće omogućava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta života djece u gradu.

Projekt se uspješno provodi od 2001. godine, i to suradnjom između Grada Opatije, Društva Naša djeca Opatija, Osnovne škole Rikard  Katalinić Jeretov Opatija i Osnovne škole Viktora Cara Emina Lovran. Dječje gradsko vijeće Grada Opatije postalo je uzor mnogim dječjim vijećima u Hrvatskoj, ali i u Europi. 

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE - 11. SAZIV

Izbori za 11. saziv Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije održani su 20. ožujka 2017. godine OŠ R. K. Jeretov Opatija i OŠ V. C. Emina Lovran. Izbori su provedeni u osam razrednih odjela od 4. do 7. razreda u opatijskoj školi, dok su u lovranskoj školi sudjelovali svi učenici s prebivalištem na područja Grada Opatije.

Za vijećnike ovog saziva, na mandat od dvije godine, izabrano je ukupno 14 vijećnika:

Ida Juras, Matea Bučković, Lucija Brajković, Jordan Sergo, Filip Lozić, Sofya Kotava, Romina Brnečić, Luka Brumnjak, Rafael Matacin, Vedrana Mihaljević, Valentina Karlović Terceira, Petra Deranja, Ivana Vignjević i Mateo Zausnig.

Konstituirajuća sjednica održana je 10. travnja 2017. godine, a na sjednici je izabrana nova dječja gradonačelnica  Petra Deranja.

Na sjednici je odabran i projekt kojim će se vijećnici baviti u svom mandatu, a to je projekt „Dječje organizacije i njihova misija kod nas i u svijetu“.

Ivan Tancabel je imenovan na funkciju predsjednika Dječjeg gradskog vijeća, dok edukaciju vijećnika provodi stručni tim Društva Naša djeca Opatija.

Sjednice Dječjeg gradskog vijeća 2019.

8. sjednica XI. saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatija - 11. veljače 2019.

 

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE 2001. - 2011.