Grad Opatija
Službene stranice

Susret gradova prijatelja

7. SUSRET GRADOVA I OPĆINA – PRIJATELJA DJECE

Datum: 19.7.2013.

Ususret 7. susretu gradova i općina prijatelja djece pripremamo analizu i primjere dobre prakse dječje participacije, kako bi na Susretu zajednički razmjenili iskustva. Želimo da naš Susret doprinese unaprijeđenju dječje participacije. Prvi korak je preispitivanje nas samih, „odraslih“, jesmo li učinili dovoljno i što smo učnili do sada. Molimo Vas da nam pošaljete „primjer dobre prakse“ i rezultate swot analize. Detaljnije upute su u privitku. Vaše analize ćemo objediniti i raspravljati o njima na našoj radionici za odrasle, pod nazivom „Uloga „odraslih“ i društvene zajednice u unaprijeđenjusudjelovanja djece“.

KLASA: 021-01/13-0106

URBROJ:  2156/01-05/03 -13-11                                         

           

7. SUSRET GRADOVA I OPĆINA – PRIJATELJA DJECE 

   Opatija, 13. rujan 2013. Godine

             Tema: DJEČJA PARTICIPACIJA

PREDMET: Zamolba za dostavom materijala za radionice za „odrasle“

 • sudjelovanje na 7. Susretu Gradova i općina prijatelja djece Hrvatske 

 

Grad Opatija je domaćin 7. Susreta Gradova prijatelja djece, koji će se održati u našoj novoj sportskoj dvorani  „Marino Cvetković“, U PETAK, 13.RUJNA 2013.

U dijelu programa za „odrasle“ predvidjeli smo interaktivne radionice za sudionike. Ne bi li što kvalitetnije pripremili materijal za radionicu kojoj je cilj razmjena iskustava između dionika ove naše Akcije iz perspektive odraslih. Želja nam je da „odrasli“ među sobom iznesu široku lepezu problema i/ili dobrih primjera kako unaprijediti „dječju participaciju“, da učimo jedni od drugih te u periodu nakon susreta nastavimo unaprijeđivati stečeno znanje o tome raspravljamo s djecom u našim zajednicama.

Radni naslov naših radionica je Uloga „odraslih“ i društvene zajednice u unaprijeđenju sudjelovanja djece“.

Zadaća odraslih je poznavati strategije i tehnike edukacije djece o dječjoj participaciji o različitim temama vezanim uz okoliš, slobodno vrijeme, rad lokalne samouprave i slično. Cilj je probuditi kod djece želju za osobnim sudjelovanjem u projektima kroz koje djeca mogu utjecati na povećanje kvalitete života u svojim sredinama. Stoga odrasli moraju naučiti surađivati s djecom puštajući ih da sami osmišljavaju, vode i ostvaruju svoje „dječje projekte“ uvažavajući njihove kompetencije. Djevojčicama i dječacima kojima se omogućilo da oblikuju i brane njihova mišljenja, koji su svjesni svojih vještina i potreba i koji su u praksi iskusili demokratično donošenje odluka, postaju odgovorne osobe, odgovorni građani koji će pridonijeti razvoju društva. Ovom radionicom želimo ponovo procjeniti što činimo i uvidjeti što još možemo učiniti ne bi li povećali participaciju djece u zajednici u kojoj žive.

Podsjećamo da se dječja participacija odnosi na neposrednu i posrednu participaciju. Postoje mnogi modeli participacije, od kojih u ovoj pripremnoj fazi nudimo jedan (Hart, R. (1992) Children's participation: from tokenism to citizenship.), popularno nazvanom „Ljestve za dječju participaciju“. Prema tome modelu neke norme ponašanja i procedure, ne možemo nazvati „dječjom participacijom“, a neke se „penju na ljestvici dječje participacije“ prema vrhu..On razlikuje:

 1. Aktivosti koje ne možemo nazvati participacijom - model koji je najniže na ljestvici poželjnosti, manipulacija djecom, djaca kao dekoracija (pozivamo djecu na manifestacije i hvalimo se njima, i „tokenizacija“ djecom – djeca služe kao sredstvo za postizanje ciljeva odraslih. Na žalost mnogi „odrasli“ se ovako odnose prema djeci i to je ponašanje koje moramo ne samo izbjegavati, nego i nastojati drastično promijeniti.

1.POSREDNA DJEČJA PARTICIPACIJA:

Aktivnosti  u kojima djeca sudjeluju na različite načine:

- djecu se  informira, ali nisu uključena u procese stvaranja aktivnosti;

-  s djecom se savjetuje i konzultira te informira ih se o aktivnostima.

Ovo je vrsta participacije djece koju najčešće susrećemo i često ćemo čuti kako je i to puno. To je odnos prema djeci u kojem se odrasli uključuju djecu u aktivnosti i manifestacije za djecu, u kojoj su djeca sudionici, ali djeca ne kreiraju aktivnosti u svim fazama osmišaljavanja i provedbe aktivosti koje se odnose na njih. Organizator je netko drugi (stručni tim, ustanova, grad...sl.), djeca samo sudjeluju. Učinci se vide u osnaženim i obogaćenim vještinama i kompetencijama djece u pojedinima područjima, zadovoljstvu djece ponuđenima programima ,kvalitenijem životu djece u zajednici  (manje nezadovoljenih potreba, manje devijantnog ponašanja) i sl. Ne možemo reći da ne postoje sredine u kojima su ovakve aktivnosti i ovaj nivo dječje participacije  - zapravo puno.

2.NEPOSREDNA PARTICIPACIJA:

Neposredna dječja participacija je visoko na Hartovoj ljestvici, pa su to aktivnosti u kojima djeca sudjeluju na sljedeće načine:

 • odrasli iniciraju i dijele odluke o provedbi s djecom,
 • djeca iniciraju aktivnosti i vode ih
 • djeca iniciraju aktivnosti, dijele odluke s odraslima
 • participacija djece u  aktivnostima i manifestacijama koje su   inicirala djeca, sudjeluju u svim fazama provedbe i sudjeluju kao sudionici
 • participacija djece u aktivnostima koje direktno utječu na donošenje političkih odluka koje se tiču djece – prijedlozi za gradonačelnika/načelnika  i gradsko/općinsko vijeće koje se provode u stvarnosti – učinci se vide u zadovoljstvu djece i obitelji, građana, usvajanjem prijedloga aktivnosti koju su djeca predložila, inicirala u proračunu grada i sl.

Ovi su oblici i nivoi participacije kojima težimo. Učinci se vide u zadovoljstvu djece, osnaženim kompetencijama djece, zadovoljstvu zajednice, smanjenom nezadovoljstvu, smanjenom devijantnom ponašanje i sl. Ovakve aktivnosti su „vlasništvo“ djece i odraslih pa žive i rastu s njima.

 

Radi kvalitetnije rasprave molimo Vas da nam do 20.08. 2013.(najkasnije) pošaljete sljedeće:

 1. Primjer dobre prakse dječje participacije iz grada/općine prijatelja  djece - Prezentaciju  - powerpoint, na 10 slajdova koji trebaju uključivati:
 • Ime grada/općine, godina dobivanja statusa Prijatelja djece; kontakt osobu
 • Kratko navesti opis „primjera dobre prakse dječje praticipacije“ – to može biti cijeli program (kontinuitet), rad neke udruge, neka pojedinačna aktivnost, neki pojedinačni projekt..inicijativa, kampanja. Molimo vas da obavezno napišete način na koji djeca sudjeluju, na koji način im odrasli daju potporu, koliko  neposrednih/direktnih korisnika/sudionika sudjeluje i koliko posrednih/indirektnih korisnika/sudionika ima akcija, koji problem/potrebu rješava taj program ili aktivnost, metode koje ste koristili za otkrivanje problema...  

2. Swot analiza postojećeg modela dječje participacije u zajednici konkretno (ne samo „dobar primjer“), prema gornjem jednostavnom modelu. Vaše procjene bi trebale uključivati odgovore na sljedeća pitanja:

1. Koji dionici su uključeni u rad na unaprijeđenju dječje participacije (ustanove – vrtići, škole, knjižnice, muzeji, ..., organizacije civilnog društva), koje aktivnosti su na kojem mjestu na ljestvici, koja tijela postoje (osim KOO Akcije postoji li još neko tijelo, poput Dječjeg gradskog vijeća, i sl.

 1. Koristite gornje stupnjeve i navedite aktivnosti prema stupnjevima
 2. Najviše na 1 kartici teksta - izdvojite  5 do 10 najvećih problema/“ometača“/nedostataka koji su povezani uz postojeći model  „dječje participacije“ u zajednici iz koje dolazite
 3. Najviše na 1 kartici izdvojiti  5 do 10 prednosti/snagu/jakost  postojećeg modela „dječje participacije“ u zajednici iz koje dolaze.
 4. Prijedloge za unaprijeđenje postojećeg modela

 

Ova analiza predstavlja preispitivanje „odraslih“ o tome jesmo li učnili sve da uključimo djecu u procese demokratskog odlučivanja, jesmo li učinili sve da osnažimo djecu da ravnopravno  sudjeluju u svim sferama života. Nakon što se „mi“ preispitamo, pitat ćemo djecu kako nas oni vide, na nekim od budućih projekta...

Zahvaljujem unaprijed na trudu, nestrpljivo očekujemo vaše prezentacije i procjene.

 

Srdačno,

Marta Berčić, Koordinacija Grada Opatije prijatelja djece