Grad Opatija
Službene stranice

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za gospodarstvo, turizam i poduzetništvo

Datum: 30.1.2018.

Na temelju članka 1. Odluke o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika donosim dana 30. siječnja 2018. godine

 

 

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova

 Savjeta za gospodarstvo, turizam i poduzetništvo,

 

I.

Za predsjednicu  Savjeta za gospodarstvo, turizam i poduzetništvo imenuje se:

 

Dr.sc. Romina Alkier, Ika, Borisa Zdrinščaka 7

 

Za članove Savjeta  imenuju se:

 

Vedran Gržetić, Opatija, maršala Tita 36/1

Mauricio Počekaj, Poljane 57

Danijela Grlaš, Rijeka, Kastavska 8

Patricija Rumac, Poljane, Maćuki 1

 

 

II.

            Ovo rješenje objavit će se u „Službenim novinama“ Primorsko-goranske županije.

 

 

Klasa: 011-01/17-01/26

Ur.br.: 2156/01-01-18-3

Opatija, 30. siječnja 2018.

 

                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                  Ivo Dujmić, ing., v.r.