Grad Opatija
Službene stranice

Sjednica Savjetodavnog tijela - Savjeta o zaštiti potrošača - 15. 3. 2019.

Datum: 12.3.2019.

Grad Opatija temeljem odredaba čl. 24. i 25. Zakona o zaštiti potrošaća NN 41/14 , 110/15, 14/19 izdaje

                                                                            P O Z I V

na sjednicu savjetodavnog tijela iz čl. 25. Zakona o zaštiti potrošaća koja će se održati u petak, 15. 03. 2019. godine u 12,00 sati u prostorijama Gradske uprave Grada Opatije, maršala Tita 3, ured zamjenice gradonačelnika Vere Aničić (prizemlje)

                                                                           DNEVNI RED:

1. Suglasnost na Odluku o cijeni vodnih usluga

     izlagatelj Dean Doričić, LIBURNIJSKE VODE, d.o.o.

2. Razno

 

 

                                                                                                                  PREDSJEDNICA

                                                                                                                      Vera Aničić