Grad Opatija
Službene stranice

Odbori i vijeća

SOCIJALNO VIJEĆE GRADA OPATIJA

predsjednika

1. Sanja Mišković - Kalanj, Opatija, Maršala Tita 53

članovi:

2. Neven Varljen, Opatija, Maršala Tita 21

3. Emil Priskić, Ika, Borisa Zdrinšćaka 16

4. Gordana Grgurina, Opatija, dr. M. Laginje 22

5. Marijan Haupert, Rijeka, Vukovarska 23

6. Arsen Stanić, Opatija, Maršala Tita 14

7. dr. sc. Iva Sorta Bilajac, Opatija, dr. M. Laginje 22


UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA OPATIJA

U Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija izabiru se

1. Milovan Šepić, Opatija, Maršala Tita 180

2. Ivone Šabarić Rubeša, Opatija, Maršala Tita 114

3. Darko Varljen, Opatija, Put za Forticu 14

4. Nada Lovretić, Pobri, Dragi 6

http://www.djecji-vrtic-opatija.hr


UPRANO VIJEĆE GRADSKE KNJIŽNICE I ČITAONICE "VIKTOR CAR EMIN" OPATIJA

U Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice izabiru se:

1. Josip Bačić, Opatija, Maršala Tita 9/2

2. Aleksandra Tramontana, Opatija, Radnička ulica 10

www.gk-opatija.hr

 


UPRAVNO VIJEĆE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

 

Za Predsjednika Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Opatija imenuje se:

- Danijel Jerman, pročelnik Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti


NADZORNI ODBOR KOMUNALCA

 

U Nadzorni odbor Komunalca d.o.o. - predstanik Grada Opatije imenuju se:

- Dušan Kotur, Opatija Davorina Trinajstića 1

http://www.komunalac-opatija.hr/


NADZORNI ODBOR LIBURNIJSKIH VODA 

U Nadzorni odbor Liburnijskih voda, d.o.o. Opatija - predstavnik Grada Opatije imenuje se:

-  Bruno Starčić, Opatija, M. Brajše 18


NADZORNI ODBOR DRUŠTVA OPATIJA 21, d.o.o.

 

U Nadzorni odbor društva Opatija 21 d.o.o. izabiru se:

 

1. Josip Dedić ,Opatija, Ulica dr.Mohorovičića 34

2. Duško Frankovič, Opatija, Nova cesta 68

3. Marijana Šepić Bjelobaba, Opatija, Maršala Tita 189

4. Večeslav Gržinić, Opatija, Dobrilina 12

5. Emil Priskić, Ika B. Zdrinšćaka 16

http://www.opatija21.hr/


NADZORNI ODBOR PARKOVA d.o.o.

 

U Nadzorni odbor društva Parkovi d.o.o.  izabiru se :

1. Dušan Mušćo, Opatija, E. Kumičića 3

2. Marko Lovretić, Pobri, Dragi 6

3. Eduard Grizilo, Ičići, Poljanska cesta 58

4. Đeni Hrvatin, Veprinac, Travičići 15

http://www.parkovi-opatija.hr/