Grad Opatija
Službene stranice

Sastav Gradskog vijeća

1. FERNANDO KIRIGIN, Opatija, Ive Kaline 3 - lista SDP, HNS, IDS, HSU, PGS, REFORMISTI, HSS

 e-mail: fernando.kirigin@opatija.hr

2. ANA PUŽ KUKULJAN, Opatija, Maršala Tita 116/3  lista SDP, HNS, IDS, HSU, PGS, REFORMISTI, HSS

e-mail: ana.puz@opatija.hr

 

3. Helena Nalis, Opatija, Stubište Miroslava Krleže 5 - lista SDP, HNS, IDS, HSU, PGS, REFORMISTI, HSS

 e-mail: nalis.helena@gmail.comn

 

 

4. ANDREJ POŠČIĆ, Opatija, 9. Rujna 11 - lista SDP, HNS, IDS, HSU, PGS, REFORMISTI, HSS

e-mail: andrej.poscic@opatija.hr

5. VEDRAN KRUŽIĆ, Opatija, Dr. Ivana Poščića 5 - lista SDP, HNS, IDS, HSU, PGS, REFORMISTI, HSS

 e-mail: vedran.kruzic@opatija.hr

6. NEVEN VARLJEN, Opatija, Maršala Tita 21 - lista SDP, HNS, IDS, HSU, PGS, REFORMISTI, HSS

 e-mail: neven.varljen@opatija.hr

7. GORDANA GRGURINA, Opatija, Dr. Matka Laginje 22 - lista SDP, HNS, IDS, HSU, PGS, REFORMISTI, HSS

e-mail: gordana.grgurina@opatija.hr

8. ALEKSANDRA TRAMONTANA, mag.prim.obraz., Radnička ulica 10 - KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

e-mail: aleksandra.tramontana@opatija.hr

9. VLADIMIR BRNEČIĆ, Opatija, 1. istarske čete 3 - KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

 e-mail: vladimir.brnecic@opatija.hr

 

10. IGOR SABLIĆ, Ika, Borisa Zdrinšćaka 17, KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

e-mail: igor.sablic@opatija.hr

11. ZORICA SERGO, Veprinac, Slavići 19 - KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

e-mail: zorica.sergo@opatija.hr

12. BRANKO PERIŠA, Poljane, Babiloni 109 - KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

e-mail: branko.perisa@opatija.hr

13. dr.sc. ANDREJA RUDANČIĆ, Opatija, Stubište Adeline Del Mestri 3- KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

e-mail: andreja.rudancic@opatija.hr

14. dr.sc. ROBERT KURELIĆ, Opatija, Maršala Tita 120 - lista AM 

e-mail: robert.kurelic@opatija.hr

15. IGOR PUŽ, Veprinac, Pehji 2 - lista AM

 ČLAN

e-mail: igor.puz@opatija.hr

16.  MARKO ĆORIĆ, Opatija, Joakima Rakovca 16 - lista HDZ

e-mail: marko.coric@opatija.hr

17. dr. sc. DINA ŠVERKO, Opatija, Pavlovac 7  - lista HDZ

e-mail: dina.sverko@opatija.hr