Grad Opatija
Službene stranice

4.2.2020.

Javno savjetovanje

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o priključenju i poticanju priključenja na sanitarnu odvodnju opširnije

14.1.2020.

Javno savjetovanje

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora opširnije

3.12.2019.

Izvješće o provedenom Javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Proračuna za 2020. i Projekcije 2021. i 2022. opširnije

14.11.2019.

Javno savjetovanje na Prijedlog Proračuna 2020.

Javno savjetovanje je otvoreno do 29. studenog 2019. godine opširnije

28.10.2019.

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Prijedlog Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u OŠ R. K. Jeretov, Opatija opširnije

23.10.2019.

Javno savjetovanje

 Nacrt Odluke o o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom opširnije

23.10.2019.

Javno savjetovanje - Prijedlog Odluke o porezu na potrošnju

Otvoreno od 23. listopada do 7. studenog opširnije

16.10.2019.

Javno savjetovanje

Prijedlog Odluke o organizaciji i provedbi produženog boravka u Osnovnoj školi "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija za školsku godinu 2019/20. opširnije

← Starije