Grad Opatija
Službene stranice

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Datum: 27.5.2020.

Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2020/2021.

 

Izvješće o provedenom javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

 

U razdoblju savjetovanja nije dostavljen ni jedan prijedlog i/li primjedba na Odluku o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2020/2021.

 

 

NAZIV AKTA /TEME SAVJETOVANJA

Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2020/2021.

 

RAZDOBLJE TRAJANJA SAVJETOVANJA

Javno savjetovanje je otvoreno dana 12.svibnja 2020. godine.

 

Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću bilo je otvoreno do 27.svibnja 2020. godine.

 

NAZIV UČESNIKA

PRIJEDLOG

OČITOVANJE PREDLAGATELJA

-

-

-