Grad Opatija
Službene stranice

EU PROJEKTI - ODOBRENI I U TIJEKU 

1. POMOĆNIK U NASTAVI - FAZA III

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III od 21.08.2017. do 20.08.2021.

2. RIVIERA4SEASONS2

Od listopada 2017. započinje projekt RIVIERA4SEASONS2 iz programa prekogranične suradnje Interreg SLOVENIJA-HRVATSKA.

Opatiji i Portorožu odobren je zajednički europski prekogranični projekt kojim će turistički valorizirati svoja zaleđa i okolicu te promovirati lokalnu kulturnu baštinu.

3. IZGRADNJA VODOSPREME POKLON

http://www.opatija.hr/hr/vijesti/novosti/pocetak-radova-na-izgradnji-vodospreme-poklon,4699.html. Nakon prihvaćene prijave dobivena je Odluka o prihvatljivosti i potpisan je Ugovor o financiranju.

Za navedenu prijavu Gradsko Vijeće Grada Opatije donIjelo je Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja pod nazivom „Izgradnja vodospreme Poklon“ na području naselja Vela Učka, Grad Opatija - unutar Mjere 07 pod nazivom „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

4. ENERGETSKA OBNOVA DJEČJEG VRTIĆA U VOLOSKOM

U sklopu  Poziva 4c1.3. Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja na dostavu projektnih prijedloga za „Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja“, a u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Gradu Opatiji odobreno je korištenje EU bespovratnih sredstava za energetsku obnovu zgrade dječjeg vrtića u Voloskom.

5. ZERO WASTE BLUE

Projekt je nastavak uspješno okončanog EU projekta Zero Waste  koji su Grad Opatija i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu završili prije nekoliko godina. Otvaranjem novog poziva unutar programa INTERREG ITALIJA-HRVATSKA oba su partnera odlučila nastaviti sa suradnjom i zajedno s još osam partnera iz Italije i Hrvatske (Agencija za razvoj zadarske županije Zadra Nova, Dubrovačko-Neretvanska županija, Agencija za ekonomski razvoj Regije Emilia Romagna, Regija Emilia Romagna, Regija Veneto, Regija Molise, Grad Ancona i tvrtka Veneto inovacije) prijavljen je projekt Zero Waste Blue - koji zapravo kapitalizira prethodni projekt i proširuje ideju Zero Waste prilikom organizacije raznih manifestacija.


OKONČANI EU PROJEKTI

1. ZERO WASTE

Kao projektni partner  uz ostalih osam partnera (iz Hrvatske, Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije) Grad Opatije je sudjelovao u projektu akronima "ZERO WASTE" koji je bio financiran iz IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013. Neki od ciljeva projekta bili su eliminiranje negativnog utjecaja na okoliš velikih okupljanja, transformacija otpada uslijed turističkih tokova u novi resurs za lokalnu zajednicu, stvaranje web mreže postojećih događanja i festivala sa smanjenim utjecajem na okoliš i sl.

2. MLADI U ZAJEDNICI BEZ BARIJERA

Projekt je proveo Savjet mladih Grada Opatije, uz partnere Savjet mladih Grada Crikvenice, Občinu Ajdovščina i Občinu Kidričevo iz Slovenije. Projekt  je financirala Agencija za mobilnost i programe EU, u sklopu programa EU - Mladi na djelu. Cilj projekta bio je unaprijediti društveni položaj mladih, odnosno potaknuti sudjelovanje mladih u javnom životu zajednice, a posebno u procese donošenja političkih odluka. Sudionici su bili mladi iz gradova i občina partnera, mlađi članovi predstavničkog/izvršnog tijela gradova i občina sudionika kao i djelatnici gradskih i občinskih uprava koji pretežito rade s mladima.

3. 365 DANA RIVIJERE

Grad Opatija u partnerstvu s Turističkom zajednicom Grada Opatije i slovenskim partnerima Općinom Piran i Turističkom zajednicom Portorož uspješno je priveo kraju projekt akronima "365 DANA RIVIERE", koji je bio financiran u okviru drugog javnog natječaja Operativnog programa prekograničnog sudjelovanja Slovenija- Hrvatska 2007.-2013. Radi se o projektu koji je proveden s ciljem formiranja i uspostavljanja integralnog turističkog proizvoda kulturnog turizma na prekogranično području rivijera Opatija i Portorož.

4. POMOĆNIK U NASTAVI - FAZA II

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.

5. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA

Izrađen je glavni projekt energetske obnove zgrade dječjeg vrtića Volosko - ref. oznaka 4c1.1.

6. STUDIJSKO-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA VODNO KOMUNALNE PROJEKTE OPATIJSKE RIVIJERE

Izrađena je studijsko-projektna dokumentacija za projekt pod nazivom „Vodno komunalni Projekti Opatijske rivijere - Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i sustava sanitarne kanalizacije – Mala Učka - Vela Učka - Poklon, Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i sustava sanitarne kanalizacije Učka – Poklon – Rečina – Sejnice i  Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i sustava sanitarne kanalizacije Učka – Tunel Učka – Pečnik“.

Za područje Grada Opatije izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju transportnog vodovodnog sustava Učka u dužini od 16.500 metara i izgradnja sanitarne kanalizacije u prvoj vodozaštitnoj zoni u dužini 650 metara s izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Poklonu.

Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa zaštite okoliša 2007-2013. 

7. KOLEKTOR SANITARNE KANALIZACIJE I VODOOPSKRBE

Završena je izgradnja sustava sekundarne kanalizacije i vodovoda na Poljanama te je okončan projekt Izgradnje kolektora sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe naselja Školarevo-Oprić-Konjsko koji je dijelom građen za područje Opatije i dijelom na području Lovrana.

Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa zaštite okoliša 2007-2013.