Grad Opatija
Službene stranice

EU PROJEKTI - ODOBRENI I U TIJEKU 

1. POMOĆNIK U NASTAVI - FAZA III

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III od 21.08.2017. do 20.08.2021.

2. RIVIERA4SEASONS2

Od listopada 2017. započinje projekt RIVIERA4SEASONS2 iz programa prekogranične suradnje Interreg SLOVENIJA-HRVATSKA.

Opatiji i Portorožu odobren je zajednički europski prekogranični projekt kojim će turistički valorizirati svoja zaleđa i okolicu te promovirati lokalnu kulturnu baštinu.

3. IZGRADNJA VODOSPREME POKLON

http://www.opatija.hr/hr/vijesti/novosti/pocetak-radova-na-izgradnji-vodospreme-poklon,4699.html. Nakon prihvaćene prijave dobivena je Odluka o prihvatljivosti i potpisan je Ugovor o financiranju.

Za navedenu prijavu Gradsko Vijeće Grada Opatije donIjelo je Odluku o suglasnosti za provedbu ulaganja pod nazivom „Izgradnja vodospreme Poklon“ na području naselja Vela Učka, Grad Opatija - unutar Mjere 07 pod nazivom „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020.

4. ZERO WASTE BLUE

Projekt je nastavak uspješno okončanog EU projekta Zero Waste  koji su Grad Opatija i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu završili prije nekoliko godina. Otvaranjem novog poziva unutar programa INTERREG ITALIJA-HRVATSKA oba su partnera odlučila nastaviti sa suradnjom i zajedno s još osam partnera iz Italije i Hrvatske (Agencija za razvoj zadarske županije Zadra Nova, Dubrovačko-Neretvanska županija, Agencija za ekonomski razvoj Regije Emilia Romagna, Regija Emilia Romagna, Regija Veneto, Regija Molise, Grad Ancona i tvrtka Veneto inovacije) prijavljen je projekt Zero Waste Blue - koji zapravo kapitalizira prethodni projekt i proširuje ideju Zero Waste prilikom organizacije raznih manifestacija.


OKONČANI EU PROJEKTI

1. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE DJEČJEG VRTIĆA VOLOSKO

Gradu Opatiji odobrena su bespovratna sredstva za projekt „Energetska obnova zgrade dječjeg vrtića Volosko na adresi Katalinićeve stube 9, Opatija“ u sklopu natječaja 'Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja', koji je proveden u suradnji s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliš i energetsku učinkovitost.

Dobivena sredstva su iz Europskog fonda za regionalni razvoj (u iznosu od 331.783,42 kn) i dijelom iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu, dodijeljena putem natječaja Ministarstva regionalnog razvoja i europskih projekata (u iznosu od 244.775,94 kn). Ukupna investicija projekta Energetske obnove zgrade dječjeg vrtića u Volosku iznosi 1.138.657,40 kn a obuhvaća izradu projektne dokumentacije, radove energetske obnove, stručni nadzor, promidžbu i vidljivost projekta, izradu energetskog certifikata nakon obnove, stručnu podršku partnera te upravljanje projektom i administraciju.

Ukupni iznos bespovratne potpore za energetsku obnovu vrtića iz europskih strukturnih i investicijskih fondova iznosi 576.559,36 kn. Preostali dio troškova energetske obnove u iznosu od 562,098,04 kn financiran je iz Proračuna Grada Opatije.

2. ZERO WASTE

Kao projektni partner, uz ostalih osam partnera (iz Hrvatske, Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Albanije) Grad Opatije je sudjelovao u projektu akronima "ZERO WASTE" koji je bio financiran iz IPA programa Jadranske prekogranične suradnje 2007.-2013. Neki od ciljeva projekta bili su eliminiranje negativnog utjecaja na okoliš velikih okupljanja, transformacija otpada uslijed turističkih tokova u novi resurs za lokalnu zajednicu, stvaranje web mreže postojećih događanja i festivala sa smanjenim utjecajem na okoliš i sl.

3. MLADI U ZAJEDNICI BEZ BARIJERA

Projekt je proveo Savjet mladih Grada Opatije, uz partnere Savjet mladih Grada Crikvenice, Občinu Ajdovščina i Občinu Kidričevo iz Slovenije. Projekt  je financirala Agencija za mobilnost i programe EU, u sklopu programa EU - Mladi na djelu. Cilj projekta bio je unaprijediti društveni položaj mladih, odnosno potaknuti sudjelovanje mladih u javnom životu zajednice, a posebno u procese donošenja političkih odluka. Sudionici su bili mladi iz gradova i općina partnera, mlađi članovi predstavničkog/izvršnog tijela gradova i općina sudionika kao i djelatnici gradskih i općinskih uprava koji pretežito rade s mladima.

4. 365 DANA RIVIJERE

Grad Opatija u partnerstvu s Turističkom zajednicom Grada Opatije i slovenskim partnerima Općinom Piran i Turističkom zajednicom Portorož uspješno je priveo kraju projekt akronima "365 DANA RIVIERE", koji je bio financiran u okviru drugog javnog natječaja Operativnog programa prekograničnog sudjelovanja Slovenija- Hrvatska 2007.-2013. Radi se o projektu koji je proveden s ciljem formiranja i uspostavljanja integralnog turističkog proizvoda kulturnog turizma na prekogranično području rivijera Opatija i Portorož.

5. POMOĆNIK U NASTAVI - FAZA II

Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza II.

6. STUDIJSKO-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA VODNO KOMUNALNE PROJEKTE OPATIJSKE RIVIJERE

Izrađena je studijsko-projektna dokumentacija za projekt pod nazivom „Vodno komunalni Projekti Opatijske rivijere - Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i sustava sanitarne kanalizacije – Mala Učka - Vela Učka - Poklon, Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i sustava sanitarne kanalizacije Učka – Poklon – Rečina – Sejnice i  Rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda i sustava sanitarne kanalizacije Učka – Tunel Učka – Pečnik“.

Za područje Grada Opatije izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju transportnog vodovodnog sustava Učka u dužini od 16.500 metara i izgradnja sanitarne kanalizacije u prvoj vodozaštitnoj zoni u dužini 650 metara s izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Poklonu.

Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa zaštite okoliša 2007-2013. 

7. KOLEKTOR SANITARNE KANALIZACIJE I VODOOPSKRBE

Završena je izgradnja sustava sekundarne kanalizacije i vodovoda na Poljanama te je okončan projekt Izgradnje kolektora sanitarne kanalizacije i vodoopskrbe naselja Školarevo-Oprić-Konjsko koji je dijelom građen za područje Opatije i dijelom na području Lovrana.

Projekt je sufinanciran iz Operativnog programa zaštite okoliša 2007-2013.