Grad Opatija
Službene stranice

Europski strukturni i investicijski fondovi

GRADU OPATIJI DODIJELJENA EUROPSKA SREDSTVA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ENERGETSKE OBNOVE DJEČJEG VRTIĆA VOLOSKO

Datum: 9.12.2016.

Gradu Opatiji dodijeljena su sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za pilot projekt „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja – 4c1.1., koji je proveden u suradnji sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliš i energetsku učinkovitost.

Sredstva su dodijeljena za izradu glavnog projekta energetske obnove zgrade dječjeg vrtića Volosko a ukupni iznos prihvatljivih troškova odnosno dodijeljenih bespovratnih sredstava je 115.990,00 kn koji uključuju izradu projektne dokumentacije te aktivnosti na promidžbi i vidljivosti projekta. Glavni projekt energetske obnove izrađuje tvrtka VIGOS energetski inženjering d.o.o. Rijeka.

Na predmetnoj zgradi, a u svrhu energetske obnove, glavnim projektom predviđa se toplinska izolacija vanjskih zidova s unutarnje strane kao i toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu, ugradnja termostatskih radijatorskih ventila, ugradnja dizalice topline zrak – voda, zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom te uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode.

Uključivanjem u ovaj pilot projekt, Grad Opatija želi doprinijeti promicanju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, te smanjiti potrošnju energije u zgradama javnog sektora.

Provedba projekta: listopad 2015. – prosinac 2016.

Kontakt osobe za više informacija: Mirta Tomulić tel. 680-136, Biserka Čerina Barić tel. 680-148