Grad Opatija
Službene stranice

Dopuna natječaja za prodaju nekretnina

Datum: 4.3.2018.

GRAD OPATIJA objavljuje

 

OBAVIJEST

 

            Natječaj za prodaju nekretnina objavljen u Novom listu, web stranici Grada Opatije  dana 04.02.2018. godine i na oglasnoj ploči dana 05.02.2018. godine mijenja se na način da se u točki I. redni broj 1. dodaje :

 

,, Napomena: Preko k.č. 1514, k.č. 1515, k.č. 1517/1 i k.č. 1517/2, sve k.o. Opatija, (nova izmjera) prolazi transportni cjevovod koji će Grad Opatija izmjestiti najkasnije do 31.12.2018. godine“

 

           

                                                                      

                                                                       GRAD OPATIJA

                                                                       PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                       dr.sc. Robert Kurelić, v.r.