Grad Opatija
Službene stranice

Natječaj za prodaju nekretnine

Datum: 10.6.2019.

Novi natječaj za prodaju zgrade Javne vage 

KOMUNALAC d.o.o. Jurdani objavljuje

 

O B A V I J E S T

o objavi natječaja za  prodaju

 

Obavještavaju se zainteresirani ponuditelji da je Komunalac d.o.o. Jurdani na web stranici, www.komunalac-opatija.hr, objavio natječaj za prodaju sljedeće nekretnine:

  • kuća s pripadajućim zemljištem (dvorištem) površine 216 m2, poznatija kao JAVNA VAGA, izgrađena na gr.č. 395/1, upisana u zk.ul. br. 1131, k.o Voslosko i z.č. 80/1 – dvorište površine 277 m2, upisane u zk.ul. br. 1027, k.o. Volosko.

 

POGODNOST: Izmijenjeni UPU Grada Opatije dozvoljava nadogradnju kata na navedenoj nekretnini u istim tlocrtnim gabaritima