Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest o Odluci o djelomičnom poništenju Natječaja za prodaju nekretnina

Datum: 24.3.2019.

 Gradsko vijeće Grada Opatije je dana 20.03.2019. godine donijelo odluku da se djelomično poništava Natječaj za prodaju nekretnina objavljen u Novom listu, na mrežnoj stranici Grada Opatije i oglasnoj ploči Grada Opatije dana 12. siječnja 2019. godine i to u odnosu na točku  I. redni broj 3. - 239/250 dijela k.č. 1/30 garaža i šuma od 500 m2, upisana u zk.ul. 706 k.o. Opatija, koja nekretnina u postupku preoblikovanja zemljišnih knjige za k.o. Opatija odgovara 455/477 dijela novoformirane z.č. 258 garaža i šuma od 477 m2, upisanoj u zk.ul. 1209 k.o. Opatija.

 

                                                                                  GRADONAČELNIK:

                                                                                  Ivo Dujmić, ing., v.r.