Grad Opatija
Službene stranice

Ostali natječaji

15.10.2012.

JAVNO NADMETANJE "GARAŽNO POSLOVNI CENTAR" OPATIJA

Javno nadmetanje za osnivanje prava građenja na određeno vrijeme radi izgradnje i gospodarskog korištenja javne gradske garaže s pripadajućim sadržajima, naziv objekta "GARAŽNO POSLOVNI CENTAR" opširnije

16.7.2012.

Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje reklamnih panoa na stupovima javne rasvjete na području Grada Opatije

Dana 16. srpnja 2012.g. objavljen je Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje reklamnih panoa na stupovima javne rasvjete na području Grada Opatije. opširnije

7.5.2012.

Natječaj za zamjenu nekretnina

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09), članka 2. Odluke o gospodarenju nekretninama ("Službene novine Primorsko-goranske županije“, broj: 47/09) i Odluke Gradonačelnika od 18.travnja 2012. godine, Grad Opatija  raspisuje Natječaj za zamjenu nekretnina

opširnije

16.4.2012.

Raspisan natječaj za Proračun Dječjeg gradskog vijeća za 2012. godinu

Dječje gradsko vijeće Grada Opatije raspisalo je Natječaj za Proračun DGV-a. Grad Opatija je osigurao 12.000 kuna, za projekt koji odaberu vijećnici ovoga saziva. Rok za prijavu prijedloga je 04.svibnja 2012., a prijave mogu podnijeti učenici, nastavnici, roditelji i drugi koji su u svom radu ili u svakodnevnom životu uvidjeli potrebe djece, koje možda nismo do sada zadovoljili.

opširnije

Novije →