Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 10.5.2019.

viši stručni suradnik za komunalno-pravne poslove

       Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za komunalno- pravne poslove, u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

1. L.A., 1992., Lovran

2. M.B., 1993., Dražice

3. A.G., 1989., Lovran

4. S.M., 1991., Krasica

5. Z.P., 1984., Ičići

6. P.P., 1976., Mošćenička Draga

7. M.P., 1990., Rijeka  

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 7.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, naprijed navedenim kandidatima upućuje

 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša (1 izvršitelj m/ž), na neodređeno vrijeme, koji je objavljen dana 19. travnja 2019. godine u „Narodnim novinama“ br. 40/19, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u četvrtak 16. svibnja 2019. godine u 9:30 sati na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica Maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 19. travnja 2019.godine.

Kandidat koji pristupi testiranju dužan je sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njegov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

       Ksenija Gunja, dipl. iur., v.r.