Grad Opatija
Službene stranice

Prodaja nekretnina

Odluka o djelomičnom poništenju Natječaja za prodaju nekretnina

Datum: 6.10.2017.

 
OBAVIJEST GRADA OPATIJE
o donesenoj Odluci o djelomičnom poništenju Natječaja za prodaju nekretnina
 
 
 
 
Gradonačelnik Grada Opatije je dana 05.10.2017. godine donio odluku da će se djelomično poništiti  Natječaj za prodaju nekretnina objavljen u Novom listu, na mrežnoj stranici Grada Opatije www.opatija.hr i oglasnoj ploči dana 27. rujna 2017. godine i to u odnosu na točku  I. redni broj 4. - k.č. 397 – uređeno zemljište od 79 m2, Ko Ičići upisana u zk uložak 467.
Ponude koje pristignu na objavljeni natječaj za navedenu nekretninu neće se razmatrati, a ponuditelji će se izvijesti o poništenju natječaja za prodaju.
 
 
 
GRADONAČELNIK:
Ivo Dujmić, ing., v.r.