Grad Opatija
Službene stranice

Zakup poslovnih prostora

Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacije za postavljanje reklamnog uređaja

Datum: 12.4.2018.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije («Službene novine» Primorsko goranske županije, broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13, 3/18, 5/18) i članka 21.stavak 1.  Odluke o komunalnom redu («Službene novine» Primorsko goranske županije,  broj 13/09 i 15/05), Gradonačelnik Grada Opatije, raspisuje Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacije na području Grada Opatija za postavljanje reklamnog dvostranog urežaja (digitalnog city light-a.)

Dokument natječaja