Grad Opatija
Službene stranice

Informacije o listi kandidata i pozivu na testiranje

Datum: 28.1.2016.

            Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za upravljanje imovinom u Uredu Grada, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

 1. V. B. F., 1980., Rijeka
 2. M. B., kolovoz 1985., Rijeka
 3. A. B., 1968., Rijeka
 4. M. B., 1986., Crikvenica
 5. I. B., 1977., Opatija
 6. N. B.,1988., Šapjane
 7. M. B., srpanj 1985., Rijeka
 8. M. C., 1987., Crikvenica
 9. I. C., 1987., Rijeka
 10. M. C. M., 1983., Rijeka
 11. I. D., 1985., Matulji
 12. L. G., 1980., Opatija
 13. V. K., 1987., Matulji
 14. A. K., 1983., Rijeka
 15. J. K., 1974., Rijeka
 16. J. L., 1987., Potpićan
 17. T. M. V., 1981.,Viškovo
 18. E. P., 1977., Buzet
 19. G. P., 1982., Rijeka
 20. D. P. P., 1976., Matulji
 21. E. P. J., 1984., Plomin
 22. D. P., 1989., Viškovo
 23. D. S., 1956., Rijeka
 24. N. S., 1987., Rijeka
 25. M. Š., 1987., Rijeka
 26. A. T., 1987., Lovran
 27. A. Ž., 1984., Rijeka

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 27.

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, imenovanim kandidatima upućuje

 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

      Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Ured Grada (1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme) koji je objavljen dana 5. siječnja 2016. g. u  "Narodnim novinama" broj 2/16, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u srijedu- 10. veljače 2016. u 8:30 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Izvori za pripremanje kandidata iz područja opće uprave i imovinsko- pravnih poslova objavljeni su na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 5. siječnja 2016. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.         

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

 Predsjednica Povjerenstva

Jasna Lovrović Kirinčić, dipl. iur., v.r.