Grad Opatija
Službene stranice

Objavljen natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Festivala Opatija

Datum: 13.11.2015.

U današnjem broju Novog lista objavljen je natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture "Festival Opatija" sljedećeg sadržaja:

 

Na temelju članka 23. Statuta „FESTIVALA OPATIJA“, Upravno vijeće Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture „FESTIVAL OPATIJA“ raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture „FESTIVAL OPATIJA“

 

Uvjeti:

 - visoka stručna sprema,

- najmanje pet godina radnog iskustva na nekom od poslova iz djelatnosti Ustanove,

- profesionalne reference koje ukazuju na posjedovanje potrebnih stručnih i organizacijskih sposobnosti,

- aktivno poznavanje engleskoga i još barem jednog svjetskog jezika.

 

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Upravno vijeće Ustanove, na prijedlog gradonačelnika Grada Opatije. Ravnatelj/ravnateljica se imenuje na četiri godine. Ista osoba može ponovno biti imenovana za ravnatelja/ravnateljicu.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- životopis,

- dokaze o ispunjavanju natječajnih uvjeta,

- sažeti prijedlog programa rada Ustanove.

 

Prijave s navedenim prilozima podnose se u roku od 15 dana od objave natječaja na adresu: Festival Opatija (s naznakom: "natječaj za ravnatelja/ravnateljicu – Festival Opatija“), Zert bb, 51410 Opatija.

 

Kandidati/kandidatkinje s nepotpunim prijavama neće biti pozivani/pozivane na dopunjavanje prijava. Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

 

O rezultatima natječaja kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni/obaviještene u zakonskom roku.

 

Kandidatima/kandidatkinjama koji/koja ne budu imenovani/imenovana, poštom će biti vraćena dokumentacija priložena uz prijavu, po isteku roka iz članka 42. stavka 1. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97-ispr., 47/99-ispr. i 35/08).