Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - referent za pisarnicu i arhiv

Datum: 22.5.2015.

KLASA: 112-01/15-01/14

URBROJ: 2156/01-04/01-15-7

Opatija, 22. svibnja 2015. godine

                                  

            Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto referent za pisarnicu i arhiv u Uredu Grada, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

  1. V.K.P., 1961., Matulji
  2. D.K.G., 1981., Marinići
  3. M.S., 1977., Rijeka
  4. A.Š., 1978., Rijeka
  5. M.T., 1980., Rijeka

 

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 5.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, imenovanim kandidatima upućuje

 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Ured Grada (1 izvršitelj m/ž), na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu od 4 sata dnevno, koji je objavljen dana 8. svibnja 2015. g. u Narodnim novinama 50/15, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u petak- 29. svibnja 2015. godine u 9:00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana s početkom u 13:00 sati bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 8. svibnja 2015. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

         Tamara Pičuljan, dipl. iur., v.r.