Grad Opatija
Službene stranice

Rezultat natječaja za prijam u službu VSS za tehničke poslove

Datum: 27.7.2016.

Po raspisanom natječaju za prijam u službu na radno mjesto - Viši stručni suradnik za tehničke poslove, u II. kategoriji, potkategoriji viši stručni suradnik, 6.klasifikacijski rang, pročelnik Upravnog odjela za komunalni sustav i zaštitu okoliša donio je 20. srpnja 2016. godine rješenje o prijmu u službu za Mateja Popeškića, magistar inženjer građevinarstva.