Grad Opatija
Službene stranice

Ostali obrasci

Izjava da korisnik nije u sustavu PDV-a

__________________________________________________________________________   

Ponuda na natječaj za dodjelu u zakup poslovnog prostora

______________________________________________________________________________

Zahtjev za doznaku sredstava

______________________________________________________________________________

Zahtjev za sufinanciranjem priključka na sustav javne odvodnje

______________________________________________________________________________

Zahtjev za pokroviteljstvo i sponzorstvo

______________________________________________________________________________

Zahtjev za izdavanje rješenja o dozvoli za autotaksi prijevoz

______________________________________________________________________________

Program potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih

______________________________________________________________________________

Zahtjev za davanje koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti na morskoj obali

 

 Obrasci iz Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2019. godini:

 

 Obrasci za prijavu za financiranje javnih potreba u 2019. godini: