Grad Opatija
Službene stranice

Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja Ika-Oprič upućen Gradskom vijeću

Datum: 6.4.2011.

Opatija, 6. travnja 2011.

Nastavlja se intenzivno razdoblje opatijskoga prostornog planiranja. Nakon što je na prošloj sjednici Gradskog vijeća usvojen Detaljni plan uređenja središta Ičića, s današnjeg kolegija gradonačelnika Ive Dujmića vijećnicima je upućen Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja Ika-Oprič. Na kolegiju su ujedno prihvaćene stručne podloge za izmjene i dopune gradskoga Prostornog plana te urbanističkih planova uređenja Opatije i Ičića, kao i gradski zahtjevi u okviru pripreme županijskoga Prostornog plana.

Radi usklađenja s novim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa, Gradskom vijeću upućen je Prijedlog Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za članove nadzornih, odnosno upravnih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Opatija ima udjele ili dionice. Sadašnji članovi nadzornih odbora na dužnosti ostaju do kraja mandata, ili do eventualnog prestanka dužnosti prije isteka mandata, a sve buduće popune nadzornih odbora provodit će se putem javnog natječaja.
 
Na idućoj sjednici pred opatijskim gradskim vijećnicima naći će se i prijedlog da se Socijalni program proširi pravom građana koji ostvaruju stalnu pomoć na dodatnu pogodnost - plaćanje cijene vodnih usluga ispod njihove osnovne cijene, za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva. Time bi Opatija postala jedna od prvih lokalnih jedinica koja u usklađenje cijena sa Zakonom o vodama ugrađuje i socijalni kriterij.
 
Od ponedjeljka počinje podjela kompostera za zeleni otpad, o čemu će više informacija biti dostupno na web stranici opatijskog „Komunalca“ (www.komunalac-opatija.hr).
 
Na današnjem kolegiju prihvaćena je i informacija o provedbi Zaključka za uvođenje sustavnog gospodarenja energijom na području Grada Opatije.