Grad Opatija
Službene stranice

OBAVIJEST O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA IKA - OPRIČ

Datum: 11.10.2016.

KLASA: 350-01/15-01/37

URBROJ: 2156/01-01-16-54

Opatija, 07.10.2016.

 

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), Grad Opatija, Upravni odjel za prostorno uređenje, kao Nositelj izrade daje

 

O B A V I J E S T 
O IZRADI IZMJENA I DOPUNA
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA IKA - OPRIČ

 

Gradsko vijeće Grada Opatije donijelo je Odluku o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ika-Oprič (Sl. nov. PGŽ, broj 26/16).

O prijedlogu navedenog Plana provest će se javna rasprava a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni u sredstvima javnog priopćavanja sukladno Zakonu.

Detaljne informacije o tijeku izrade izmjena i dopuna urbanističkog plana mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Opatije - Upravnom odjelu za prostorno uređenje, M. Tita 3, 51410 Opatija, na web adresi Grada  www.opatija.hr ili na telefone 051/680-136, 051/680-137. 

 

 

 

         Nositelj izrade prostornih planova:

 

         GRAD OPATIJA

         Upravni odjel za prostorno uređenje