Grad Opatija
Službene stranice

IID UPU 1 - IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA OPATIJA

Datum: 4.2.2013.

U nastavku je moguće preuzeti mjere provedbe i grafičke priloge Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Opatija.

(SN PGŽ 56/12)

Dokumenti:

IiD UPU 1 - ODREDBE ZA PROVOĐENJE
IiD UPU 1 - 1. Korištenje i namjena površina - 1.1
IiD UPU 1 - 1. Korištenje i namjena površina - 1.2
IiD UPU 1 - 1. Korištenje i namjena površina - 1-3
IiD UPU 1 - 2A Promet - 2.1 A
IiD UPU 1 - 2A Promet - 2.2 A
IiD UPU 1 - 2A Promet - 2.3 A
IiD UPU 1 - 2B Pošta i telekomunikacije - 2.1 B
IiD UPU 1 - 2B Pošta i telekomunikacije - 2.2 B
IiD UPU 1 - 2B Pošta i telekomunikacije - 2.3 B
IiD UPU 1 - 2C Energetski sustav - 2.1 C
IiD UPU 1 - 2C Energetski sustav - 2.2 C
IiD UPU 1 - 2C Energetski sustav - 2.3 C
IiD UPU 1 - 2D Korištenje voda - 2.1 D
IiD UPU 1 - 2D Korištenje voda - 2.2 D
IiD UPU 1 - 2D Korištenje voda - 2.3 D
IiD UPU 1 - 2E Odvodnja otpadnih voda - 2.1 E
IiD UPU 1 - 2E Odvodnja otpadnih voda - 2.2 E
IiD UPU 1 - 2E Odvodnja otpadnih vodda - 2.3 E
IiD UPU 1 - 3A Područja posebnih uvjeta korištenja - 3.1 A
IiD UPU 1 - 3A Područja posebnih uvjeta korištenja - 3.2 A
IiD UPU 1 - 3A Područja posebnih uvjeta korištenja - 3.3 A
IiD UPU 1 - 3B Područje primjene planskih mjera zaštite i posebnih ograničenja u korištenju - 3.1 B
IiD UPU 1 - 3B Područje primjene planskih mjera zaštite i posebnih ograničenja u korištenju - 3.2 B
IiD UPU 1 - 3B Područje primjene planskih mjera zaštite i posebnih ograničenja u korištenju - 3.3 B
IiD UPU 1 - 4A Uvjeti gradnje - 4.1 A
IiD UPU 1 - 4A Uvjeti gradnje - 4.2 A
IiD UPU 1 - 4A Uvjeti gradnje - 4.3 A
IiD UPU 1 - 4B Način gradnje - 4.1 B
IiD UPU 1 - 4B Način gradnje - 4.2 B
IiD UPU 1 - 4B Način gradnje - 4.3 B