Grad Opatija
Službene stranice

UPU 5 - URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA NASELJA DOBREĆ (UKLJUČIVO NAMJENE T2 I R7) I NASELJA KRASA, GRŽANIĆI, KRUŽIĆI, ANTIĆI, KOKIĆI, KONJARIĆI I DRAŽICA

Datum: 24.1.2013.

U nastavku je moguće preuzeti mjere provedbe i grafičke priloge Urbanističkog plana uređenja naselja Dobreć (uključivo namjene T2 i R7) i naselja Krasa, Gržanići, Kružići, Antići, Kokići, Konjarići i Dražica.

(SN PGŽ 50/12)

Dokumenti:

UPU 5 - Odredbe za provođenje
UPU 5 - Namjena površina
UPU 5 - Promet
UPU 5 - Telekomunikacije i energetika
UPU 5 - Vodnogospodarski sustav
UPU 5 - Uvjeti korištenja
UPU 5 - Oblici korištenja
UPU 5 - Mjere posebne zaštite
UPU 5 - Uvjeti gradnje