Grad Opatija
Službene stranice

Odluke i akti gradonačelnika

Odluke 2019.

Plan prijama u službu za 2'19. godinu


 

Odluka o raspisivanju izbora za XII. saziv Dječjeg Gradskog vijeća Grada Opatije

Odluka

_______________________________________________________________________________________________________

Odluka o dopuni Odluke o davanju stanova u najam

_______________________________________________________________________________________________________

 

PLAN SAVJETOVANJA S JAVNOŠČU 2019.

Plan

_____________________________________________________________________________________

 

Aneks broj II Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici "Viktor Car Emin" Opatija

Anex


 

Odluka o odabiru korisnika potpore mladima nezaposlenima

Odluka

___________________________________________________________________________________

ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA PRORAČUNA GRADA OPATIJE ZA FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA U 2019. GODINI

Odluka

__________________________________________________________________

PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM ZA 2019. GODINU

Odluka

___________________________________________________________________

Odluke 2018.

Anex broj IV Kolektivnom Ugovoru za zaposlenike u Festivalu Opatija

Anex


 

Aneks broj V Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnoj rijeci Grada Opatija

Anex


 

Odluka o razređenju i imenovanju člana školskog odbora Osnovne škole "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija

Odluka


 

Pravilnik o korištenju sustava video nadzora

Pravilnik


Pravilnik o prikupljanju obradi, korištenju i zaštiti i osobnih podataka

Pravilnik


Odluka o imenovanju pregovaračkog odbora i davanju punomoći

Odluka


Izmjene i dopune plana savjetovanja s javnošću u 2018. godini

dokument


Odluka o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna Grada Opatija

Odluka


Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošaća javnih usluga Grada Opatija

Odluka


Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim JLS za pedagošku godinu 2018./2019.

odluka


Rješenje o imenovanju članova Stručnog tijela za provođenje i praćenje Strategije razvoja i za razvoj gospodarstva

Rješenje


Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za gospodarstvo, turizam i poduzetništvo

Rješenje


Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za koordinaciju politike za mlade

Rješenje


Odluke 2017.

Aneks IV. Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije

dokument


Aneks III. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Festivalu Opatija

dokument


Aneks I. Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici V. C. Emin

dokument


Odluka o dodjeli stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij

odluka


Rješenje o imenovanju Savjeta za sport i koordinaciju aktivnosti Udruga proizašlih iz rata

rješenje


Odluka o osnivanju savjetodavnih tjela gradonačelnika

odluka


Odluka o utvrđivanju konačne liste kandidata za dodjelu stipendije za poslijediplomski sveučilišni studij

odluka


Pravilnik o unutarnjem redu Gradske uprave 

Pravilnik


Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Festivala Opatija

odluka


Plan prijma u službu za 2017. godinu

dokument


Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija

dokument


Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Grada Opatije

dokument


Odluka o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika

dokument


Odluka o povjeravanju poslova zamjenici gradonačelnika

dokument


Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Komunalac d.o.o. i prijedlog člana Nadzornog odbora Komunalac d.o.o. Opatija

dokument


Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora i prijedlogu člana Nadzornog odbora Liburnijske vode d.o.o.

dokument


Odluka o izboru Nadzornog odbora društva Parkovi d.o.o.

dokument


Odluka o izboru Nadzornog odbora društva Opatija 21 d.o.o.

dokument


Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Opatija 21, d.o.o.

dokument


Upute o provedbi postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

dokument


Odluka o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin"

dokument


Odluka o izboru Nadzornog odbora društva Opatija 21 d.o.o.

dokument


Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora Opatija 21 d.o.o.

dokument


Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinancianje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2017/2018.

dokument


Pravilnik o dopuni pravilnika o radu

dokument


Odluka o razrješenju i imenovanju članica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija

dokument


Odluka o imenovanju članova školskog odbora O.Š. "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija

dokument


Aneks broj II Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Dječjem vrtiću Opatija

dokument


Aneks broj II Koloektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

dokument


Odluka o odabiru korisnika potpore mladima nezaposlenima za 2017. godinu

dokument


Aneks broj III Kolektivnom ugovoru za službenike i nemještenike u upravnim tijelima Grada Opatije

dokument


Aneks broj II Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u Festivalu Opatija

dokument


Program stručnog usavršavanja službenika u 2017. godini

dokument


Odluke 2016.

Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

dokument


Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Festivalu Opatija

dokument


Aneks broj I Kolektivnom Ugovoru za zaposlene u dječjem vrtiću Opatija

dokument


Anex broj II Kolektivnom Ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije

dokument


Kolektivni ugovor za radnike u javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

dokument


Kolektivni ugovor za zaposlene u Festivalu Opatija

dokument


Kolektivni ugovor za zaposlene u Dječjem vrtiću Opatija

dokument


Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za predškolsku godininu 2016/2017.

dokument


Očitovanje vezano za završetak zimskog školskog odmora učenika osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2016/2017.

dokument


Zaključak o fiskalnoj odgovornosti namjenskog trošenja proračunskih sredstava

dokument


Program stručnog usavršavanja službenika u 2016.g.

dokument


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika

dokument


Odluka o odabiru korisnika potpore mladima nezaposlenima za 2016.godinu

dokument


Plan osposobljavanja za 2016. godinu

dokument


Kolektivni ugovor za zaposlene u Gradskoj knjižnici i čitaonici "Viktor Car Emin" Opatija

dokument


Aneks broj IV kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

dokument


Zaključak o prijedlogu Programa poticaja zapošljavanja

zaključak


Odluka o dodjeli stipendija

dokument


Zaključak o dodjeli stipendija

zaključak


Odluka o izmjenama općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu

dokument


Program poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva

zaključak


Javni poziv za potpore malih vrijednosti u 2016. godini

dokument      zaključak


Aneks 1 Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u ustanovama Grada Opatije

dokument Vrtić  ​  dokument Festival


Odluka o rasporedu sredstava Proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba

dokument


Odluke 2015.


Odluka o dodjeli stipendija

dokument


2. izmjena i dopuna Plana prijma 2015.

dokument


Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjme redu

dokument


Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu

dokument


Aneks broj I Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije

dokument


Sporazum o osnovici za obračun plaće u Gradu Opatiji

dokument


Odluka o izmjeni i dopunu Odluke o davanju stanova u najam

dokument


Odluka o izmjenama općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu

dokument


I. Izmjena Programa stručnog usavršavanja službenika u 2015.g.

dokument


Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Opatije

dokument


III. Dopuna plana osposobljavanja za 2015.godinu

dokument


II. Dopuna plana osposobljavanja za 2015.godinu

dokument


Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave

dokument

ispravak


Izmjena i dopuna plana prijma 2015

dokument


Odluka o dozvoli radova nedjeljom i noću Bevanda Zert

dokument


Plan normativne aktivnosti za 2015. godinu

dokument


Odluka o utvrđivanju konačne Liste reda prvenstva za davanje stanova u najam

dokument

Konačna lista reda prvenstva za davanje stanova u najam 


Izmjene i dopune Pravilnika o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službenika i namještenika

dokument


Program usavršavanja službenika u 2015. godini

dokument


Plan prijma u službu za 2015. godinu

dokument


Dopuna Plana osposobljavanja za 2015. godinu

dokument


Rješenje o imenovanju osobe zadužene za zaštitu dostojanstva službenika i namještenika

dokument


Rješenje o razrješenju i imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

dokument


Odluka o respodjeli sredstava proračuna za sufinanciranje programa rada vijeća nacionalne manjinje i predstavnika nacionalnih manjina u 2015.g.

dokument


Plan osposobljavanja za 2015. godinu

dokument


Odluke 2014.

Aneks br. III. Kolektivnom ugovoru za radnike u JVP Opatija

dokument


Kolektivni ugovor za službenike i nam ještenike u upravnim tijelima Grada Opatije

dokument


Odluka o davanju stanova u najam

dokument


Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2014./2015.

dokument


Odluka o imenovanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika JVP Opatija

dokument


Aneks br. II. Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

dokument


Aneks br. I. Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

dokument


Kolektivni ugovor za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

dokument


Temeljni kolektivnu ugovor za zaposlene u ustanovama Grada Opatije

dokument


Aneks broj III kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije

dokument


Aneks broj II kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u upravnim tijelima Grada Opatije

dokument


Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu

dokument


Dopuna pravilnika o radu

dokument


Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave

dokument         dodatno ispravak dokument


Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu

dokument


Izmjene i dopune pravilnika o dodatku za uspješnost na radu

dokument


Odluka o terminu rada sa strankama u Odjeljku pisarnice

dokument


Program mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

dokument


Plan osposobljavanja za 2014. godinu

dokument


Odluka oizboru upravnog vijeća Ustanove za organizaciju promidžbe i posredovanje u oblasti kulture Festival Opatija

dokument


Odluka o izboru Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija

dokument


Odluka o izboru Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija

dokument


Odluka o izboru Nadzornog odbora društva Parkovi d.o.o.

dokument


Odluka o izboru Nadzornog odbora društva Opatija 21 d.o.o.

dokument


Odluke 2013.

Plan prijama 2014.

dokument


Uputu o načinu i postupku preuzimanja obveza koji prethodi preuzimanju obveza na teret Proračuna Grada Opatije

dokument


Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Grada Opatija

dokument


Uputu o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi bagatelne  vrijednosti

dokument 


Odluka o stipendiranju učenika i studenata

dokument 


Odluka o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2013.-2014.

dokument


Izmjene i dopune općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu

dokument


Odluka o produljenju sufinaciranja troškova javnog prijevoza za studente (za akad. g. 2012./2013.)

dokument


Odluka o darovima

dokument


Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatija

dokument


Pravilnik o izmjenama Pravilnika o volontiranju i stručnoj praksi

dokument


ANEKS broj I Kolektivnom Ugovoru

dokument


1. Izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Jedinice za unutarnju reviziju

dokument


1. Izmjena Pravilnika o unutarnjem redu

dokument


Treća dopuna Plana volontiranja radi osposobljavanja za 2011. godinu

dokument


Pravilnik o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji (pročišćeni tekst)

dokument


Druga dopuna plana volontiranja radi osposobljavanja za 2011. godinu

dokument


Dopuna Plana volontiranja radi osposobljavanja za 2011. godinu

dokument


Plan volontiranja radi osposobljavanja za 2011. godinu

dokument


Plan prijma u službu za 2011. godinu

dokument


Odluka izmjenama Odluke o ustrojavanju Postrojbi civilne zaštite

dokument


Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu jedinice za unutarnju reviziju

dokument


Pravilnik o dodatku za uspješnost na radu

dokument


Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave

dokument


Pravilnik o radu

dokument


Plan prijma u službu za 2010. godinu

dokument


Rješenje o imenovanju člana Socijalnog vijeća Grada Opatije

dokument


Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatiji

dokument


Aneks broj 1. Kolektivnom ugovoru za radnike u javnoj vatrogasnoj postrojbi Opatija

dokument


Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uspostavi sustava unutarnjih financijskih kontrola u Gradu Opatija

dokument


Odluka o načinu raspoređivanja planiranih sredstava za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, za OŠ "R.K.Jeretov" za 2010. godinu

dokument


Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave

dokument


Izmjene i dopune općih uvjeta organizacije parkiranja na javnom parkiralištu

dokument


Odluka o razrješenju i imenovanju predstavnika u Turističkom vijeću Turističke zajednice Grada Opatije

dokument


Savjet za gospodarstvo, turizam i poduzetništvo

dokument


Savjet za upravljanje imovinom Grada

dokument


Savjet za kulturu i manifestacije

dokument


Savjet za prostorno planiranje i razvoj

dokument


Odluka o osnivanju savjetodavnih tijela gradonačelnika

dokument


Odluka o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe

dokument


Odluka o opozivu predsjednika Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe

dokument


Odluka o izboru nadzornog odbora društva Opatija 21 d.o.o.

dokument


Odluka o imenovanju uprave društva Opatija 21 d.o.o.

dokument


Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora društva Opatija 21 d.o.o.

dokument


Odluka o opozivu uprave društva Opatija 21 d.o.o.

dokument


Odluka o izboru Nadzornog odbora društva Parkovi d.o.o.

dokument


Odluka o opozivu članova Nadzornog odbora društva Parkovi d.o.o.

dokument


Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Socijalnog vijeća Grada Opatija

dokument


Odluka o određivanju zamjenika u slučaju duže odsutnosti ili spriječenosti

dokument


Odluka o povjeravanju poslova zamjeniku gradonačelnika

dokument


Odluka o povjeravanju poslova zamjenici gradonačelnika

dokument


Odluka o ostvarenju javnosti rada izvršnog tijela

dokument


DRUGA DOPUNA PLANA volontiranja radi osposobljavanja za 2011. godinu

dokument


Uputa o postupku i načinu zaprimanja računa

dokument


Upute o postupku i postupku preuzimanja obveza koje su prethodile preuzimanju obveza na teret Proračuna Grada Opatije

dokument


Uputa o postupku za sklapanje ugovora o javnoj nabavi vrijednosti do 70.000,00 kuna

dokument


Upute o načinu i uvjetima korištenja službene kartice

dokument


Odluka o načinu korištenja službenih vozila Grada Opatije

dokument