Grad Opatija
Službene stranice

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti

Pročelnica: Tamara Sergo, dipl. oec.
Adresa odjela: Maršala Tita 6
e-mail: tamara.sergo@opatija.hr

tel. 051/680-132

fax. 051 701 253

Tamara Sergo diplomirana ekonomistica, rođena je 29. studenog 1970. godine u Puli. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 17. siječnja 1994. godine, smjer Međunarodna razmjena.

Na dužnosti pročelnice Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti nalazi se od 9. listopada 2019. godine. Prethodno imenovanju na mjesto pročelnice radila je dvadesetpet godina u bankarstvu.


Organizacijska shema odjela

Slobodan Juračić, ing.   tel. 051 680 160

Stručni suradnik - projektant informacijskog sustava

e-mail: slobodan.juracic@opatija.hr

 

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

 

Mr. sc. Zlata Torbarina, prof.  tel. 051 680 142

e-mail: zlata.torbarina@opatija.hr
Voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti

 

Andrea Arbanasić, dipl.iur.  tel. 051 680 145

e-mail: andrea.arbanasic@opatija.hr

Viša stručna suradnica za socijalu, zdravstvo, kulturu i sport

 

 

ODSJEK ZA PRORAČUN, RAČUNOVODSTVO, JAVNU NABAVU I PODUZETNIŠTVO
 
Leona Šustar, oec.  tel. 051 680 147
e-mail: leona.sustar@opatija.hr

Voditeljica Odsjeka za proračun, računovodstvo, javnu nabavu i poduzetništvo

 

Diana Kunišek, dipl. oec.    tel. 051 680 157

e-mail: diana.kunisek@opatija.hr

Viša stručna suradnica za proračun i računovodstvo

 

Mirjana Slavić   tel. 051 680 150

e-mail: mirjana.slavic@opatija.hr

Gordana Jeletić tel. 051 680 151

e-mail: gordana.jeletic@opatija.hr

Računovodstvene referentice I

 

Tatjana Grgurina Afrić   tel. 051 680 149

e-mail: likvidatura@opatija.hr
Bojana Šepac tel. 051 680 155

e-mail: bojana.sepac@opatija.hr
Računovodstvene referentice

 

 

ODJELJAK ZA JAVNU NABAVU I PODUZETNIŠTVO

 

Gordana Jenuš, dipl. oec. tel. 051 680 152

e-mail: gordana.jenus@opatija.hr

Tanja Grbac, dipl. oec. tel. 051 680 158

e-mail: javna.nabava@opatija.hr
Više stručne suradnice za javnu nabavu i poduzetništvo

 

ODSJEK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU PRIHODA

 

Marija Randić, mag. iur.    tel. 051 680 140

e-mail: marija.randic@opatija.hr

Voditeljica Odsjeka za utvrđivanje i naplatu prihoda

 

Viviana Martinović   tel. 051 680 154

e-mail: viviana.martinovic@opatija.hr
Referentica za utvrđivanje i naplatu prihoda I


Silvia Meszaros-Cegledi    tel. 051 680 143

e-mail: silvia.meszaros-cegledi@opatija.hr


Vlasta Surina tel. 051 680 144 

e-mail: vlasta.surina@opatija.hr
Rreferentice za utvrđivanje i naplatu prihoda 


Radom Odjela rukovodi pročelnica. Pročelnicu zamjenjuje Voditeljica Odsjeka za proračun, računovodstvo, javnu nabavu i poduzetništvo.


Organizacijska struktura odjela

Radom Odjela rukovodi pročelnica, kojoj su izravno potčinjene službenice zadužene za društvene djelatnosti i službenik zadužen za informacijski sustav.

Ostale službenice Odjela raspoređene su u dvije unutarnje ustrojstvene jedinice:

 • Odsjeku za proračun, računovodstvo, javnu nabavu i poduzetništvo
 • Odsjeku za utvrđivanje i naplatu prihoda.

Osnovni programi odjela

 • programi u oblasti svih društvenih djelatnosti,
 • program stručne službe za opće rashode JLS,
 • program otplate kredita,
 • program Poduzetnik 3 i
 • program kapitalnih ulaganja u objekte i opremu Gradske uprave.

Djelokrug odjela

Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti obavlja upravne, stručne, materijalno-financijske, računovodstvene i druge poslove, koji se odnose na:
 • osiguravanje javnih potreba na području predškolskog odgoja i naobrazbe,
 • osiguravanje javnih potreba na području kulture,
 • osiguravanje javnih potreba na području sporta i tehničke kulture,
 • osiguravanje javnih potreba na području socijalne skrbi i zdravstva, sukladno socijalnom i zdravstvenom programu Grada,
 • osiguravanje javnih potreba na području obrazovanja i znanosti,
 • osiguranje drugih javnih potreba iz samoupravnog djelokruga Grada,
 • pripremu i izvršenje proračuna Grada, vođenje knjigovodstva, te vođenje platnog prometa putem računa Grada,
 • utvrđivanje obveznika i razrez lokalnih poreza koji su prihod proračuna Grada,
 • prisilnu naplatu poreza koji su prihod proračuna Grada te prisilnu naplatu komunalne naknade i komunalnog doprinosa,
 • gradske programe poticanja poduzetništva i gospodarstva,
 • materijalno poslovanje, uključujući javnu nabavu,
 • ostale opće poslove gradske uprave, koji nisu u djelokrugu drugih upravnih tijela,
 • praćenje mogućnosti kandidiranja projekata iz djelokruga upravnog tijela za financiranje putem programa Europske unije, Republike Hrvatske i drugih subjekata, u suradnji s Uredom Grada,
 • suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za navedene poslove,
 • financijsko upravljanje i kontrole,
 • koordiniranje djelovanja gradskih ustanova,
 • standardizacija i normizacija poslova iz djelokruga Grada,
 • potporu poslovnim procesima Grada (informatika i komunikacije, statističko- analitička potpora),
 • zaštita na radu i zaštita zdravlja službenika i namještenika.
Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti može navedene poslove obavljati i za potrebe drugih korisnika čija se djelatnost financira i iz proračuna Grada.