Grad Opatija
Službene stranice

Upravni odjel za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

Pročelnica: Helena Masarić, dipl. iur., univ. spec. polit.
Adresa Ureda: 51410 Opatija, Maršala Tita 3

e-mail: helena.masaric@opatija.hr


tel. 051  680 120
fax. 051 701 316

Životopis:

Helena Masarić dipl. pravnica rođena je 10. listopada 1956. godine u Novom Mestu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Rijeci, te završila specijalistički studij na Fakultetu političkih znanosti, Lokalna demokracija i razvoj.

Položila je stručni ispit.

Na dužnosti pročelnice Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom, ranije predstojnice Ureda Gradskog poglavarstva nalazi se od 1994. godine, dok je od 1990. do 1993. godine obavljala poslove tajnice Izvršnog vijeća. Prije toga radila je u gospodarstvu i društveno-političkim organizacijama.

Sudjelovala je u većem broju projekata povezanih s lokalnom samoupravom, u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom, Programom UN-a za razvoj i Savezom Udruge gradova i Udruge općina (uključujući, primjerice, provedbu programa obuke vijećnika u jedinicama lokalne samouprave). Aktivna je predavačica na raznim stručnim skupovima vezanima uz lokalnu samoupravu, u ime Saveza sudjeluje u pripremi niza zakonodavnih prijedloga, članica je više radnih skupina Udruge gradova. 

Autorica je, odnosno suautorica, nekoliko stručnih radova s područja lokalne samouprave. 


Organizacijska shema Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

Uredom rukovodi pročelnica.

Pročelnicu zamjenjuje pomoćnica pročelnice.

Helena Masarić, dipl. iur., univ. spec. polit.  tel. 051 680 120

e-mail: helena.masaric@opatija.hr

Pročelnica Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

 

Tea Mladenić Visintin, dipl. iur.  tel. 051 680 127

e-mail: tea.mladenic-visintin@opatija.hr

Pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za lokalni politički sustav i upravljanje imovinom

 

Ana Brumnjak Iličić, mr. oec. - spec. za mark. menadž. tel. 051 680 141

e-mail: ana.brumnjak-ilicic@opatija.hr

Neli Nežić, dipl. oec. 051 680 119

e-mail: neli.nezic@opatija.hr

Više stručne suradnice za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol

 

Ljiljana Vidmar - Erjavac, dipl. nov. tel. 051 680 164

mail: glasnogovornica@opatija.hr

Viša stručna suradnica za odnose s javnošću

 

Francesca Gržinić Kuljanac, dipl.oecc, struč.spec.inf., tel. 051 680 157

mail: francesca.grzinic@opatija.hr

Viša stručna suradnica za informatičku podršku

 

Mia Cvijetić, mag. iur.  tel. 051 680 125

e-mail: mia.cvijetic@opatija.hr

Iva Kalanj Kiš, dipl. iur.  tel. 051 680 128 

e-mail: iva.kalanj@opatija.hr

Lana Marković, dipl.iur.  tel. 051 680 106

e-mail: lana.markovic@opatija.hr

Više stručne suradnice za upravljanje imovinom

 

Tamara Pičuljan Bajt, dipl. iur.  tel 051 680 117 

e-mail: tamara.piculjan@opatija.hr

Viša stručna suradnica za ljudske potencijale

 

Davorka Filipović  tel. 051 680 126

e-mail: davorka.filipovic@opatija.hr

Referentica za upravljanje imovinom i uredsko poslovanje

 

Olga Šefer  tel. 051 680 116

e-mail: olga.sefer@opatija.hr

Administrativna tajnica


Predrag Hajtić  tel. 051 680 121

e-mail: predrag.hajtic@opatija.hr

Mirna Spasić tel. 051 680 156

e-mail: mirna.spasic@opatija.hr

Administrativni referent


Snežana Ćavar  tel. 051 680 109

e-mail: pisarnica@opatija.hr

Voditeljica Odjeljka pisarnice

Viljana Kinkela Porapat  tel. 051 680 107

Referentica za pisarnicu i arhiv


Djelokrug UO-a

 


UO obavlja stručne, protokolarne, savjetodavne, opće i administrativne poslove koji se odnose na:

 

 • politički sustav Grada,
 • rad Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika, radnih tijela gradonačelnika i vijeća mjesnih odbora,
 • sudjelovanje Grada u sudskim postupcima te imovinsko-pravnim upravnim postupcima,
 • imovinsko-pravne poslove, zakup poslovnih prostora i najam stanova u vlasništvu Grada, redovno korištenje objekata u vlasništvu Grada te druge poslove upravljanja gradskom imovinom,
 • međunarodnu suradnju, europske integracije te potporu upravnim tijelima gradske uprave na poslovima vezanima s kandidiranjem projekata za financiranje od strane europskih i drugih fondova,
 • odnosi s javnošću,
 • suradnju s državnim i drugim tijelima te pravnim osobama nadležnima za navedene poslove,
 • unutarnje ustrojstvo gradske uprave (kvalitetu rada, modernizaciju metoda rada),
 • nadzor nad radom gradske uprave (u opsegu i na način koji posebnim pravilnikom uređuje gradonačelnik),
 • upravljanje ljudskim potencijalima u gradskoj upravi (radni odnosi, stručno osposobljavanje i usavršavanje, socijalno partnerstvo i dr.),
 • uredsko poslovanje i zaštitu podataka.