Grad Opatija
Službene stranice

Savjet mladih

O radu i aktivnostima Savjeta mladih Grada Opatije možete pronaći na službenim stranicama Savjeta mladih

Program rada za 2020. godinu 

Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Opatije za 2011. godinu

Datum: 6.12.2011.

Savjet mladih Grada Opatije je osnovan prema Zakonu o savjetima mladih Republike Hrvatske (NN broj 23/07), a na temelju Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Opatije (SN PGŽ br.15/07). Konstituirajuća sjednica Savjeta mladih bila je 07.12.2009. godine, a mandat od dvije godine je istekao 06.prosinca 2011. Savjet mladih broji devet članova. Temeljem članka 14. iste Odluke Savjet mladih podnosi izvješće Gradskom vijeću Grada Opatije do kraja velječe tekuće godine za prethodnu godinu. Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Opatije odnosi se na razdoblje od 01.siječnja 2011. do 06.prosinca 2011.