Grad Opatija
Službene stranice

Dom zdravlja

REFORMA HITNE MEDICINE U DZ PGŽ ISPOSTAVA OPATIJA

Djelatnost Hitne medicine organizacijski se 1.studenog 2011. izdvojila iz sustava Doma zdravlja PGŽ i prešla je u novoformiranu ustanovu- Zavod za hitnu medicinu PGŽ (www.zzhm-pgz.hr)
Sjedište novoga Zavoda je u Rijeci, na adresi B.Blečića bb. Na čelu Zavoda je Davor Vukobrat,dr.med.
 
Opatijska Hitna medicinska pomoć je postala jednom od sastavnica toga Zavoda, kao Ispostava Opatija. Voditeljica opatijske Ispostave HMP je Senka Kajčić, dr.med.

Opatijska HMP ostaje na svojoj staroj adresi, Nazorova 4 u Opatiji.
 
Osnovna zadaća novoformiranog Zavoda za hitnu medicinu PGŽ je terenski rad. HMP Opatija će kao i do sada raditi na terenu od 00 – 24 sata.
 

DOM ZDRAVLJA PGŽ - ISPOSTAVA OPATIJA