Grad Opatija
Službene stranice

Festival Opatija


Upravno vijeće Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture Festival Opatija

Za članove Upravnog vijeća Ustanove za organizaciju, promidžbu i posredovanje u oblasti kulture Festival Opatija, imenuju se

1. dr.sc. Lorena Bašan, Dobreć 88

2.dr. sc. Lara Jelenc, Opatija, Matka Laginje 22

3. Darinka Trinajstić, predstavnik radnika