Grad Opatija
Službene stranice

Knjižnica


Upravno vijeće Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija

Za članove Upravnog vijeća Gradske knjižnice i čitaonice "Viktor Car Emin" Opatija, imenuju se:

1. Josip Bačić, Opatija, Maršala Tita 91/2

2. Aleksandra Tramontana, Opatije, Radnička ulica 10