Grad Opatija
Službene stranice

Amandman na Prijedlog Proračuna za 2019.

Datum: 30.11.2018.

Gradonačelnik Ivo Dujmić je predsjedniku Gradskog vijeća dr. sc. Robertu Kureliću uputio amandman na Prijedlog Proračuna za 2019. godinu

  Amandman na Prijedlog Proračuna za 2019. godinu upućen je nakon što je Vlada RH objavila da će se u idućoj školskoj godini 2019./2020. pitanje financiranja udžbenika za osnovnoškolce riješiti iz Državnog proračuna. Kako je Prijedlogom Proračuna Grada Opatije za 2019. za besplatne udžbenike predviđeno 300 tisuća kuna, amandmanom se ta sredstva preusmjeravaju u: financiranje javnih potreba u sportu ( dodatnih 150 tisuća kuna), poticaje za zapošljavanje i samozapošljavanje (dodatnih 100 tisuća kuna)  te za List Opatija (dodatnih 50 tisuća kuna) i to za troškove štampanja (9 tisuća kuna), distribuciju, odnosno poštanske usluge (3 tisuće kuna) te honorare novinarima (38 tisuća kuna).

  Navedenim amandmanom ublažile bi se dijelom posljedice smanjenja planiranih sredstva za javne potrebe u sportu i za rad Lista Opatija u odnosu na ovogodišnju visinu izdvajanja te omogućilo dodjelu većeg broj poticaja za zapošljavanje i početak obavljanja djelatnosti sukladno interesu poduzetnika. Osim toga, u 2019. godini planira se uvesti novi odnosno drugačiji oblik poticaja namijenjen postojećem OPG-ovima kao financijska potpora razvoju te djelatnosti u zaleđu Grada.