Grad Opatija
Službene stranice

Autotaksi prijevoz na području Grada Opatije

Datum: 31.7.2018.

Za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Opatije, potrebno je ishoditi dozvolu pri nadležnom Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša.

Stupanjem na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/08) dana 7. svibnja 2018. godine, stavljene su van snage odluke jedinica lokalne samouprave o obavljanju autotaksi prijevoza, pa tako i  Odluka  o autotaksi prijevozu („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 22/10 i 6/11) Grada Opatije.

Temeljem ovlasti propisanih Zakonom, na sjednici Gradskog vijeća, održanoj dana 27. lipnja 2018. godine, donijeta je Odluka o autotaksi prijevozu („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 21/18), kojom se utvrđuju lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova korištenja i visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza.

Za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Opatije, potrebno je ishoditi dozvolu pri nadležnom Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša (obrazac za podnošenje zahtjeva).

Naknada za izdavanje dozvole utvrđuje se u visini jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene netoplaće u pravnim osobama u Gradu Opatiji za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole (iznos jednokratne naknade za mjesec srpanj iznosi 562,00 kune).