Grad Opatija
Službene stranice

Dopuna natječaja za prodaju nekretnina

Datum: 12.12.2018.

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. br.91/96, 68//98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 153/14), članka 2.Odluke o raspolaganju nekretninama  (,,Službene novine“ Primorsko – goranske županije br. 47/09 i 32/16) i Odluke Gradonačelnika od 10.12.2018.godine, Grad Opatija donosi

 

DOPUNU NATJEČAJA

ZA PRODAJU NEKRETNINA

objavljenog u Novom listu, mrežnim stranicama

Grada Opatije i Oglasnoj ploči Grada Opatije

dana 29.11.2018.g. (dalje u tekstu:Natječaj)

 

Ovom Dopunom dopunjuje se Natječaj na način da se:

  1. Za nekretninu pod rednim brojem  3. točke I Natječaja dodaje nova napomena koja glasi:“Za predmetnu nekretninu podnesena je tužba radi utvrđenja prava vlasništva“
  2. U točci VI Natječaja, iza zadnje rečenice dodaje se nova koja glasi:“ Ovaj natječaj u odnosu na nekretninu pod rednim brojem 3. točke I Natječaja može se poništiti i nakon isteka roka za podnošenje ponuda te zaključenja natječaja.

U slučaju poništenja natječaja za nekretninu pod rednim brojem  3. točke I Natječaja, ponude koje pristignu na objavljeni natječaj za navedenu nekretninu neće se razmatrati, a ponuditelji će se izvijestiti o poništenju natječaja za prodaju.“

 

GRAD OPATIJA

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.