Grad Opatija
Službene stranice

Fernando Kirigin predsjednik Gradskog vijeća Grada Opatije

Datum: 3.5.2019.

Novi predsjednik GV-a izabran s 12 glasova za i 3 protiv 

   Na jučerašnjoj 20. sjednici Gradskoga vijeća izabran je novi predsjednik Gradskoga vijeća - Fernando Kirigin. Sukladno koalicijskom sporazumu stranaka SDP-HSU-IDS-AM-UK iz 2017. bilo je dogovoreno da će prve dvije godine mandata dužnost predsjednika obnašati dr.sc. Robert Kurelić iz Akcije mladih, a druge dvije godine pripale su SDP-u. Nakon što je Robert Kurelić 23. travnja 2019. podnio ostavku na mjesto predsjednika Gradskoga vijeća, opatijski je SDP za predsjednika Gradskoga vijeća Grada Opatije predložio gradskog vijećnika Fernanda Kirigina, što je jučer Gradsko vijeće i usvojilo većinom glasova (od 16 prisutnih vijećnika protiv izbora Kirigina na mjesto predsjednika bili su vijećnici HDZ-a Marko Ćorić i dr. sc. Dina Šverko te vijećnik NL Ive Dujmića Vladimir Brnečić).

Na dnevnom redu jučerašnje sjednice našle su se još dvije točke.

Jednoglasno je usvojen Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o visini naknade za razvoj. Usvajanjem ove odluke građani Opatije će počevši od 1. svibnja plaćati jeftiniju vodu. Podsjetimo, Grad Opatija, Općina Lovran i Općina Matulji uključili su se 2003. godine u projekt Vlade Republike Hrvatske za zaštitu od onečišćenja voda na priobalnom području, za što su uvele i namjensko povećanje cijene vode (naknada za razvoj) od 4,00 kn po m3 isporučene vode.

Početkom 2010. godine, nakon završetka izgradnje svih građevina planiranih 2003. godine, projekt je nastavljen izgradnjom novih vodnih građevina, pri čemu je ranija odluka o visini naknade za razvoj zamijenjena novom, kojom je utvrđeno da će visina naknade za razvoj i dalje iznositi 4,00 kn po m3 isporučene vode, od čega će se 1,92 kn odnositi na podmirenje kreditnih obveza za izgradnju od 2003-2009. godine (I. faza) a 2,08 kn na izgradnju građevina kredita koje će uslijediti nakon 2010. godine i otplatu zajma za te radove (II. faza).

Kako je u travnju 2019. godine završila otplata kredita za obveze iz I. faze izgradnje, izmjenom Odluke prestat će se naplaćivati 1,92 kn po m3 isporučene vode s 30. travnjom 2019. godine, a nastavit će se prikupljanje naknade u iznosu od 2,08 kn po m3 isporučene vode za obveze iz II. faze (ova obveza ističe krajem 2023. godine).

Podsjetimo, u I. fazi izgradnje započelo je cjelovito rješavanje sanitarne odvodnje i vodoopskrbe Liburnijske rivijere. Za brojne izgrađene ili rekonstruirane komunalne vodne građevine (33 objekta) na području Grada Opatije, Općine Lovran i Općine Matulji, utrošeno je ukupno 124.322.962, 15 kn. Najveći dio objekata izgrađen je na području Grada Opatije, gdje je u izgradnju i rekonstrukcije uloženo ukupno 86.651.511,97 kn.

Gradsko je vijeće jučer dalo i suglasnost na Odluku o upisima i mjerilima upisa rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja u Dječjem vrtiću Opatija za predškolsku godinu 2019./2020. Odluka je, kako je obrazložila ravnateljica Sabrina Jelić istovjetna onoj iz tekuće predškolske godine, a sukladno kapacitetu opatijske predškolske ustanove osigurana su mjesta za upis 450 do 470 djece.