Grad Opatija
Službene stranice

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom

Datum: 2.1.2019.

       Temeljem Potvrde Republike Hrvatske, Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze KLASA: 342-01/18-01/155 URBROJ: 2170/1-07-02/1-18-2 od 11. prosinca 2018. godine, primjena Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije za 2019. godinu KLASA: 342-01/18-01/19 URBROJ: 2156/01-03-18-2, počinje s 1. siječnja 2019. godine.

 

U prilogu:

1. Plan za 2019. godinu

2. Obrazac zahtjeva.