Grad Opatija
Službene stranice

Grad nije prekršio ugovorne obveze s Liburnija Parkingom

Datum: 5.2.2020.

Pravomoćna presuda Visokog trgovačkog suda 

   Visoki trgovački sud Republike Hrvatske donio je drugostupanjsku presudu u tužbi Liburnija Parkinga d.o.o. protiv Grada Opatije kojom je pravomoćno presuđeno da je tvrtka Liburnija parking dužna Gradu platiti 464.722,18 kn s osnova troškova postupka s kamatama, da je Grad Opatija dužan Liburnija parkingu platiti 91.012,00 kn glavnice s kamatama te je Liburnija parking pravomoćno odbijen za iznos od 5.395.371,66 kn sa kamatama koji je tražio u sporu.

 Podsjećamo, bivši koncesionar opatijskog parkinga Liburnija parking d.o.o. tužio je Grad Opatiju zbog, po njihovom mišljenju izmakle koristi zbog povrede obveza iz Ugovora o obavljanju poslova organizacije parkiranja zato što je Grad Opatija tijekom vikenda i blagdana u zimskim mjesecima, kao i za vrijeme održavanja pojedinih manifestacija u Opatiji uveo besplatan parking i promijenio opće uvjete parkiranja.

Grad Opatija nije povrijedio ugovorne obveze, stoji između ostalog u presudi, jer je imao pravo na izmjenu općih uvjeta, što je bilo definirano i Ugovorom tako da Grad zadržava pravo izmjena općih uvjeta u organizaciji parkiranja te da će se potpisnici ugovora u slučaju promjena sporazumno utvrditi povećanje ili smanjenje naknade.

Presudu je komentirao gradonačelnik Ivo Dujmić

„Zadovoljan sam jer je odbačena tužba “Liburnija Parkinga” gdje su tražili da im Grad Opatija plati 5.395.371,66 Kn za izgubljenu dobit. Jedino što moramo platiti je 91.012 Kn, dok nama isti “Liburnija Parking” mora platiti 464.722,18 Kn za troškove sudskog postupka. Podsjećam, bivši koncesionar nas je tužio za tzv. izgubljenu dobit jer smo tijekom blagdana i posebnih dana u Opatiji omogućavali besplatan parking. Sve se to dogodilo neposredno prije isteka koncesije, a kada su shvatili da im tu istu koncesiju nećemo produžiti nego ćemo parking vratiti u gradske ruke. Vjerujem da se sjećate koliko sam samo napada i uvreda doživljavao na račun toga. Nadam se da je tim pojedincima sada barem malo neugodno jer tada su svojim pisanjem i izjavama izravno radili za interes bivšeg koncesionara, dok je danas jasno da sam ja brinuo isključivo o interesima Grada i građana Opatije“, poručio je gradonačelnik.