Grad Opatija
Službene stranice

Gradonačelnik održao predavanje studentima o lokalnoj samoupravi i upravljanju gradom

Datum: 5.12.2017.

Gradonačelnik Ivo Dujmić primio je jutros studente druge godine Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Gradskoj vijećnici, gdje im je održao predavanje o lokalnoj samoupravi i upravljanju gradom.

Predavanje je organizirano u sklopu kolegija Urbana ekonomija čiji je nositelj izv. prof. dr. sc. Marinela Krstinić Nižić gdje se studenti upoznaju sa ulogom gradova u ostvarivanju gospodarskih odnosno turističkih funkcija. U sklopu svog izlaganja, gradonačelnik je analizirao sadašnju poziciju Opatije, ovlasti i zadaće gradonačelnika i Gradskog vijeća, te ih uputio u funkcioniranje jedinica lokanih samouprava i rada gradonačelnika te politikama upravljanja.

 Naglasio je dobru suradnju sa Fakultetom za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu što je rezultiralo brojnim projektima poput Strategije razvoja grada Opatije do 2020., Destinacijski akcijski plan, itd, a na kraju predavanja gradonačelnik je odgovarao i na brojna pitanja studenata.