Grad Opatija
Službene stranice

Gradu Opatiji produljen ISO certifikat

Datum: 4.11.2019.

   Certifikacijska kuća SGS Adriatika, 25.09.2019. obavila je certifikacijski audit poslovanja Grada Opatije, s ciljem potvrđivanja da sustav upravljanja zadovoljava zahtjeve norme ISO 9001:2015. Auditom su obuhvaćeni: Ured Grada, UO za financije i društvene djelatnosti, UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša te dokumenti sustava upravljanja kvalitetom. Certifikacijskim auditom nije pronađena niti jedna nesukladnos te je dana pohvala radu službi Grada u skladu s normama ISO certifikata.

- Pohvaljujemo kontinuirano poboljšavanje primjerenosti i djelotvornosti sustava upravljanja kvalitetom. Auditni tim je i ove godine zaključio da sustav u cijelosti udovoljava zahtjevima norme ISO 9001:2015 te je produljen ISO certifikat, stoji u izvješću certifikacijske kuće SGS Adriatika.