Grad Opatija
Službene stranice

Informacija o tematici plaća djelatnika u Dječjem vrtiću Opatija

Datum: 15.5.2017.

Nakon što su se djelatnici Dječjeg vrtića Opatija obratili gradonačelniku dopisom od 11. travnja, a vezano uz povećanje osnovica njihovih plaća, gradonačelnik Ivo Dujmić poslao im je 9. svibnja pisani odgovor, koji u cijelosti prenosimo:

         

"  Poštovana ravnateljice,

           

            temeljem Vaših izračuna o potrebnoj masi plaća u odnosu na planiranu masu plaća Dječjeg vrtića Opatija za 2017. godinu, koji se odnose na prijedlog novih koeficijenata i prijedlog povećanja osnovice a koje smo zaprimili dana 11.04.2017. godine, zadužio sam Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti da izračuna iznos sredstava koje je potrebno osigurati u proračunu da bi se moglo provesti usklađivanje plaća s novim koeficijentima i većom osnovicom.

Prema tome izračunu, u rebalansu Proračuna za 2017. godinu potrebno će biti osigurati dodatan iznos od 456.000 kuna iz sljedećih izvora:

  • Grad Opatija: 284.400 kn
  • Općina Lovran: 106.200 kn
  • vlastita sredstva DV Opatija (rezervirana za tu namjenu iz ranijih razdoblja): 65.400 kn

 

Prijedlog rebalans Proračuna uputit ću novom sazivu, te kada Gradsko vijeće usvoji rebalans pristupit će se izmjeni Kolektivnog ugovora i zaključenju Sporazuma o osnovici.

 

S poštovanjem,

          GRADONAČELNIK

                                                                                                  Ivo Dujmić, ing."