Grad Opatija
Službene stranice

Informacije o izbornoj promidžbi u Opatiji

Datum: 20.4.2017.

Gradonačelnik Grada Opatije je temeljem čl. 44 Statuta Grada Opatije donio Odluku kojom se regulira oglašavanje  u periodu izborne kampanje na predstojećim lokalnim izborima  - za vrijeme izborne promidžbe za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda.

1.Temeljem Odluke o komunalnom redu (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 13/09 – pročišćeni tekst i 5/15) plakatiranje za vrijeme izborne promidžbe za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izbori za općinske načelnike, gradonačelnike i župane te njihove zamjenike i izbori za zamjenike općinskih načelnika, gradonačelnika i župana iz reda pripadnika nacionalnih manjina odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda obavljati će se na slijedeći način:

Izborna promidžba počinje danom objave zbirnih lista te traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do 19. svibnja 2017. godine do 24:00 sata.

Zbog postavljanja plakata na plakatnim površinama Grada Opatije odnosno samostojećim stalcima za plakatiranje sudionici u izborima dužni su se javiti Ustanovi Festival Opatija, Opatija, Zert bb.

Naknada za korištenje, kao i usluge postavljanja plakata određene su aktom „Uvjeti najma i korištenja objekta Ljetne pozornice te popratnog sadržaja koje najmoprimcu stoje na raspolaganju i ostalih usluga Ustanove Festival Opatija“.

Ustanova Festival Opatija dužna je u slučaju da zahtjevi izbornih stožera u ukupnom smislu prekoračuju broj raspoloživih plakatnih mjesta izvršiti raspored dodjele plakatnih mjesta prema kojemu bi svaki od izbornih stožera dobio na korištenje jednak broj plakatnih mjesta.

 Postavljanje plakata izvan utvrđenih lokacija (posebice na zidovima, fasadama, ogradama, vratima, klupama i sl.) predstavlja prekršaj u smislu odredaba Odluke o komunalnom redu te će Komunalno redarstvo narediti uklanjanje istih, a protiv prekršitelja podnijeti prekršajne naloge.

2. Temeljem Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09) javna površina na prostoru ispred gradske tržnice u Opatiji određuje se kao prostor za postavu štanda do 4 m2 radi skupljanja potpisa birača, informiranja građana, dijeljenje letaka i slično.

Sukladno Odluci o porezima Grada Opatije („Službene novine Primorsko goranske županije“ broj 37/11, 5/12 i 7/13) porez za zauzimanje javne površine za postavu štandova za razdoblje kraće od sedam dana iznosi 100 kn za svaka 4 m2 zauzete javne površine dnevno, a za razdoblja duža od sedam dana plaća se 20 kn dnevno po m2.

Zahtjevi za štandove podnose se Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša Grada Opatije.