Grad Opatija
Službene stranice

IV. kolegij gradonačelnika: raspravljano o definiranju prijedloga odluka za sjednicu Gradskog vijeća

Datum: 17.7.2017.

Jutros je u uredu gradonačelnika održan IV. kolegij gradonačelnika Ive Dujmića i njegovih zamjenika sa pročelnicima odjela gradske uprave i suradnicima na kojem su pretežno dominirale diskusije vezane uz oblikovanje  tema koje se odnose na  predstojeću  radnu sjednicu Gradskog vijeća Opatije.

Tako je danas definiran prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti, kao i prijedlog izmjene i dopune odluke o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja – korisnika usluga, koji će se uputiti vijećnicima na usvajanje na narednoj radnoj sjednici Gradskog vijeća. Prijedlog je usuglašen nakon što je okončano javno savjetovanje, te su prije oblikovanja konačnog teksta prijedloga uvaženi prijedlozi pristigli od javnosti.

Uz to, na sjednici će se naći i Informacija o troškovima izgradnje KTC-a Gervais te tijeku postupka angažiranja neovisne revizije, što je iniciralo Gradsko vijeće u prethodnom sazivu.