Grad Opatija
Službene stranice

Ivan Bilobrk, novi direktor Parkova

Datum: 27.2.2020.

Gradonačelnik donio Odluku o imenovanju Uprave društva Parkovi d.o.o.

   Gradonačelnik Ivo Dujmić je danas sukladno Zakonu o trgovačkim društvima donio Odluku o imenovanju Uprave društva Parkovi d.o.o.

Za Upravu - direktora TD Parkovi d.o.o. imenuje se Ivan Bilobrk, magistar inženjer građevinarstva iz Matulja.

Ova je Odluka donesena jer dosadašnji direktor TD Parkovi d.o.o. Raul Degano odlazi u mirovinu. Mandat novog direktora Bilobrka počinje od 12. ožujka 2020.