Grad Opatija
Službene stranice

Izbori za Vijeća mjesnih odbora - objavljene pravovaljano predložene liste i zbirne liste

Datum: 30.9.2019.

Na temelju članka 17. Odluke o izboru članova Vijeća mjesnih odbora (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 23/02, 04/03, 6/09 i 11/15)  Izborno povjerenstvo  za provođenje izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Opatije  objavilo je danas pravovaljano predložene liste i zbirnu listu za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Opatije za izbore koji će se održati 13. listopada 2019.g.

 Liste su objavljene na oglasnoj ploči Grada, a možete ih preuzeti ispod ovog teksta.

Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja mogu podnijeti politička stranka, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile kandidacijsku listu, kao i nositelj kandidacijske liste grupe birača.

Prigovori zbor nepravilnosti u postupku kandidiranja podnose se Izbornom povjerenstvu u roku od 24 sata računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor i to pisanim putem osobno  u vremenu od 10-16,00 sati ili na mail adresu predsjednice Izbornog povjerenstva: helena.masaric@opatija.hr, a Izborno povjerenstvo je dužno donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor.

 

LISTE KANDIDATA