Grad Opatija
Službene stranice

Izvješće o provedenom Javnom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Datum: 28.1.2019.

Nacrt Odluke o uređenju prometa

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM JAVNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU

 

Naziv dokumenta o kojemu se provodi savjetovanje

Nacrt Odluke o uređenju prometa

 

Vrijeme trajanja savjetovanja:

od 3. do 18. prosinca 2018. godine.

Cilj savjetovanja

Dobivanje povratnih informacija od zainteresirane javnosti o nacrtu odluke o uređenju prometa

Objava akta

Nacrt Odluke objavljen je na mrežnoj stranici Grada Opatije 3. prosinca 2018. godine.

Odaziv javnosti

Tijekom javnog savjetovanja nije pristigla niti jedna primjedba ili prijedlog.

 

 

 

Opatija, 21. prosinca 2018.                            KOORDINATOR SAVJETOVANJA:

 

                                                                       Miljenko Ujčić, dipl. pravnik, v.r.