Grad Opatija
Službene stranice

Javna rasprava - Studija o utjecaju na okoliš "Dogradnja luke Opatija"

Datum: 16.6.2015.

Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na temelju članka 16., 17., 18., 19. i 20. Uredbe o informiranju javnosti i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine”, broj 64/08) i Odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode KLASA: UP/I 351-03/14-02/156, URBROJ: 517-06-2-1-1-15-12 od 13. svibnja 2015. godine objavljuje početak

 

JAVNE RASPRAVE

o Studiji o utjecaju na okoliš „Dogradnja luke Opatija“  

 

 

  1. Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš „Dogradnja luke Opatija“ (u daljnjem tekstu: Studija) započet će 16. lipnja i trajat će do 15. srpnja 2015. godine.

 

  1. Javni uvid u Studiju može se izvršiti u ulaznom holu Grada Opatije, Maršala Tita 3, Opatija, radnim danom od 8,00 do 16,00 sati.

 

  1. Studija i sažetak Studije biti će s danom početka javne rasprave dostupan javnosti i zainteresiranoj javnosti i na internetskim  stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode: http://puo.mzoip.hr/.

 

4.   Javno izlaganje o Studiji održat će se dana:

  • u utorak, 7. srpnja 2015. godine, u Vili Antonio, Vladimira Nazora 2, Opatija, s početkom u 18,00 sati.

 

  1. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti

      mogu se:

  • upisati u knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida,
  • dostaviti u pisanom obliku na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Rijeka, Slogin kula bb, s naznakom Javna rasprava o Studiji o utjecaju na okoliš „Dogradnja luke Opatija“, te na e-mail adresu: jelena.canik@pgz.hr zaključno s danom završetka javne rasprave.

 

Prijedlozi, mišljenja i primjedbe moraju biti napisani čitko i razumljivo, uz ime i prezime, adresu i potpis podnositelja.  

Svi prijedlozi, mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko napisani neće se uzeti u razmatranje.

 

STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ

STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ -  NE-TEHNIČNI SADRŽAJ

INFORMACIJA O ODLUCI DA SE STUDIJA UTJECAJA NA OKOLIŠ DOGRADNJE LUKE OPATIJA UPUĆUJE NA JAVNU RASPRAVU